Курило Ганна Михайлівна

Фото: Курило Ганна Михайлівна.Ганна Михайлівна Курило – доцент кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук, доцент.

1996 року закінчила Київський державний економічний університет, факультет «Облік і аудит».

Кандидатську дисертацію захистила у 2005 році.

Сфера наукових інтересів

  • Гармонізація і глобалізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства.

Ганна Михайлівна відповідає за формування та видання методичних вказівок, рекомендацій, навчальних програм та положень дисциплін кафедри обліку та оподаткування, за організацію та проведення олімпіади зі спеціальності «Облік та оподаткування», Всеукраїнської студентської наукової конференції. Очолює студентське наукове товариство «Сучасний бухгалтер».

Загальний науково-педагогічний стаж – 20 років.

Дисципліни

Ганна Михайлівна викладає дисципліни:

  • Звітність підприємств;
  • Облікова політика підприємства.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра бухгалтерського обліку, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-39
мобільний: +380 (67) 316-19-99

e-mail: anna.kurilo@ukr.net

Публікації

Має понад 55 публікацій, навчальні посібники з Грифом МОН найбільш відомі з яких: «Банківські операції» (2010р.), «Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку)» (2010р.), «Облік, контроль та аналіз: Словник довідник» (2011р.), «Звітність підприємств» (2017р.).

  • Подальший розвиток бухгалтерського обліку в Україні: інтеграційний аспект. Донецьк, Вісник Донецького інституту економіки та права. Збірник наукових праць № 1. — Донецьк, 2012 (фахове видання).
  • Теза. Перспективи розвитку національної системи бухгалтерського обліку: глобалізацій ний аспект. НАСОА, Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація, К.: ТОВ «Інтердрук»,НАСОА, березень 2014 р.
  • Курило Г.М. Стаття. Первісна та наступна (переоцінена) вартість необоротних активів: у контексті світової інтеграції національної системи бухгалтерського обліку. НАСОА, Випуск 2(13), Збірник наукових праць: К.: ТОВ «Інтердрук», 2014 (фахове видання).
  • Курило Г.М. Стаття. Перспективи конвергенції МСФЗ з ГААП США: зв’язок з інтеграційним процесом в Україні. НАСОА, Випуск 1 (12), Збірник наукових праць: К.: ТОВ «Інтердрук», 2014 (фахове видання).
  • Теза. Особливості обліку основних засобів у Франції та Україні: порівняльний аналіз. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції», Красноармійськ, 12 березня 2014 р.