Козлов Валерій Володимирович

Фото: Козлов Валерій Володимирович.Валерій Володимирович Козлов – доцент кафедри інформаційних систем і технологій, кандидат технічних наук, доцент.

Вища освіта за дипломом:

 • Карагандинський політехнічний інститут, 1977 рік. Інженер-електрик;
 • Київське вище танкове інженерне училище, 1991 рік. Інженер-механік;
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок», 2005 рік.

Область наукових інтересів – сучасні інформаційні технології.

Загальний науково-педагогічний стаж – 33 роки.

Дисципліни

Валерій Володимирович викладає дисципліни:

 • Економічна інформатика;
 • Інформатика;
 • Інформаційний менеджмент;
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті;
 • Інформаційні системи і технології у фінансах;
 • Управління проектами інформатизації;
 • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, Кафедра інформаційних систем і технологій, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-31-17

e-mail: kozlov_55@mail.ru

Публікації

 • Козлов В.В. Щодо використання зв’язаних ресурсів при проектуванні організаційних структур; стаття; Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. Випуск 1(6). К.: НАСОА, 2011 р. с.116–123
 • Козлов В.В. Щодо використання зв’язаних ресурсів при проектуванні організаційних структур; тези доповіді; Тези доповідей учасників ІX Міжнародній наукової конференції присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія та організація. К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011 – c. 200–203.
 • Козлов В.В. Сбітнєв А.І. Систематизація та загальний аналіз сучасного стану прикладних задач розподілу зв’язаних ресурсів і методів їх розв’язку; тези доповіді; Збірник тез виступів на IX Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. – Київ, НАСОА, 2011 – c. 39–43.
 • Козлов В.В. Сбітнєв А.І. Систематизація та загальний аналіз сучасного стану прикладних задач розподілу зв’язаних ресурсів і методів їх розв’язку; стаття; Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 9 – Київ, НАСОА, 2011 – c. 96–103.
 • Козлов В.В. Суперсон І.І. Інформаційні системи та технології у банківській справі; методичні вказівки; Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи та технології у банківській справі” – К.: НАСОУ, 2011 – 31 с.; 31;
 • Козлов В.В. Соціальна інформатика; методичні вказівки; Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Соціальна інформатика” – К.: НАСОА, 2011 – 24 с.
 • Козлов В.В. Інформатика; методичні вказівки; Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Інформатика” – К.: НАСОА, 2011 – 80 с.
 • Козлов В.В. Економічна інформатика; методичні вказівки; Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Інформатика” – К.: НАСОА, 2011 – 80 с.
 • Козлов В.В. Сіницький М. Є., Єршова О. Л., Голубова Г. В.Економічна інформатика Модулі І, ІІ; методичні вказівки; Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Інформатика” – К.: НАСОУ, 2011 – 80 с.
 • Козлов В.В. Суперсон І.І., Суперсон В.І. Програмний комплекс «1С: Підприємство 8-А версія» – методологічні основи реалізації розрахунків з нарахування зарплати; стаття; Збірник наукових праць Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Випуск 2 (11) – К.: ПП “Рута”, 2013. с.96-111.
 • Козлов В.В. Суперсон І.І., Суперсон В.І. Методологічні основи реалізації розрахунків з поставщиками в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-А версія; стаття; Збірник наукових праць Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації Випуск 1 (10)- К.: Типографія “ППНВ”, 2013. с.102-118.
 • Козлов В.В. Сбітнєв А.І. Алгорітми розподілу взаємопов’язіних ресурсів; стаття; Науковий вісник НАСОА щоквартальний збірник наукових праць № 4(39) – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2013 с.104 – 108.
 • Козлов В.В. Суперсон І.І., Суперсон В.І. Методологічні основи оформлення виробничих витрат в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія; стаття; Збірник наукових праць Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації Випуск 2 (13)- К.: Типографія “ППНВ”, 2013. с.97-106.
 • Козлов В.В. Ахрамович В. М., Суперсон І. І. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті. Практикум; навчальний посібник; – К.:ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2013. – 195 с.
 • Козлов В.В. Суперсон І.І., Ткаченко А.А. Моделювання розрахунків у сфері цінних паперів засобами MS Excel; стаття; Науковий вісник НАСОА щоквартальний збірник наукових праць № 2(41) – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2014 с.58 – 68.
 • Козлов В.В. Сбітнєв А.І. Формулювання задачі розподілу взаємопов’язаних ресурсів, як задачі математичного програмування; стаття; Науковий вісник НАСОА щоквартальний збірник наукових праць № 3(42) – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2014 с.86 – 90.
 • Козлов В.В. Суперсон І.І., Суперсон В.І., Томашевська Т.В. Методологічні основи реалізації розрахунків по податкам з зарплати в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія; стаття; Збірник наукових праць Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації № 1(12) – К.: Типографія “Інтердрук”, 2014. с.111-129.
 • Козлов В.В. Суперсон І.І., Суперсон В.І. Методологічні основи оформлення виробничих витрат в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія. ; стаття; Збірник наукових праць Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації № 2(13) – К.: Типографія “Інтердрук”, 2014. с.97-106.
 • Козлов В.В., Томашевська Т.В., Пашковська А.Ю.”Соціальна інформатика” у системі економічної освіти.; тези доповіді; Тези доповідей учасників 2 Міжнародній наукової конференції присвяченої пам’яті д.е.н., академіка, заслуженого діяча науки і техніки України Івана Ісаковича Пилипенко. К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2015 – c. 88–90.