Козлов Валерій Володимирович

Фото: Козлов Валерій Володимирович.Валерій Володимирович Козлов – доцент  кафедри економіко-математичних дисциплін та IT, кандидат технічних наук, доцент.

Вища освіта за дипломом:

 • Карагандинський політехнічний інститут, 1977 рік. Інженер-електрик;
 • Київське вище танкове інженерне училище, 1991 рік. Інженер-механік;
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок», 2005 рік.

Область наукових інтересів – сучасні інформаційні технології.

Загальний науково-педагогічний стаж – 33 роки.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, Кафедра інформаційних систем і технологій, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-31-17

e-mail: kozlov_55@mail.ru

Публікації

Методичні публікації

 • Козлов В.В., Сіницький М.Є. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Електронна комерція” – К. : НАОУ, 2009 – 24 с.
 • Козлов В.В., Суперсон І.І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформаційні системи та технології у банківській справі” – К. : ДАСОУ, 2009 – 31 с.
 • Козлов В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Соціальна інформатика” – К. : НАСОУ, 2011 – 24 с.
 • Козлов В.В. Сіницький М.Є., Єршова О.Л., Кондря Г.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Економічнаінформатика”. Модулі І, ІІ. / Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання – К. : НАСОА, 2011. – 80 с.
 • Козлов В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Інформатика” – К. : НАСОУ, 2011 – 80 с.
 • Козлов В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Економічна інформатика” – К. : НАСОУ, 2011 – 80 с.

Публікації за останні 5 років:

 • Козлов В.В .Пошук глобального екстремуму в задачі розподілу пов’язаних ресурсів. Науковий вісник НАСОА щоквартальний збірник наукових праць № 4(55) – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2017. – с. 86 – 90.
 • Козлов В.В., Томашевська Т.В., Пашковська А.Ю. “Інформаційний менеджмент” у системі економічної освіти. Статистика України, НАСОА щоквартальний збірник наукових праць № 3(78) – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2017 с.60 – 63.
 • Козлов В.В., Томашевська Т.В “Аналіз стану електронної комерції в Україні” у системі економічної освіти. Статистика України, НАСОА щоквартальний збірник наукових праць № 2(77) – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2017 с.60 – 63.
 • Козлов В.В., Сбітнєв А.І., Томашевська Т.В., Інформатика. Навчальний посібник – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. – 727 с.
 • Козлов В.В., Ахрамович В.М. Інформаційна безпека. Навчальний посібник Практикум. Протокол ВР НАСОА № 9 від 27.04.15.
 • Козлов В.В., Суперсон І.І., Ахрамович В.М. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті. Навчальний посібник. Практикум. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2013. – 195 с.
 • Козлов В.В., Томашевська Т.В., Пашковська А.Ю.“Інформаційний менеджмент” у системі економічної освіти. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. с. 371-374.
 • Козлов В.В., Суперсон І.І., Суперсон В.І. Методологічні основи оформлення виробничих витрат в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія”. Збірник наукових праць Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації № 2(13) – К.: Типографія “Інтердрук”, 2014. с.97-106.
 • Козлов В.В., Суперсон І.І., Суперсон В.І. Методологічні основи реалізації розрахунків по податкам з зарплати в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія Збірник наукових праць Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації № 1(12) – К. : Типографія “Інтердрук”, 2014. с.111-129.
 • Козлов В.В., Сбітнєв А.І. Формулювання задачі розподілу взаємопов’язаних ресурсів, як задачі математичного програмування Науковий вісник НАСОА щоквартальний збірник наукових праць № 3(42) – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2014 с.86 – 90.
 • Козлов В.В., Суперсон І.І., Ткаченко А.А. Моделювання розрахунків у сфері цінних паперів засобами MS Excel Науковий вісник НАСОА щоквартальний збірник наукових праць № 2(41) – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2014 с.58 – 68.
 • Козлов В.В., Сбітнєв А.І. Алгоритми розподілу взаємопов’язаних ресурсів Науковий вісник НАСОА щоквартальний збірник наукових праць № 4(39) – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2013 с.104 – 108.
 • Козлов В.В., Суперсон І.І., Суперсон В.І., Томашевська Т.В. Методологічні основи реалізації розрахунків з поставниками в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія Збірник наукових праць Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації Випуск 1 (10) – К. : Типографія “ППНВ”, 2013. с.102-118.
 • Козлов В.В., Суперсон І.І., Суперсон В.І. Програмний комплекс «1С: Підприємство 8-а версія» – методологічні основи реалізації розрахунків з нарахування зарплати Збірник наукових праць Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Випуск 2 (11) – К. : ПП “Рута”, 2013. с.96-111.