fbpx

Корінько Микола Данилович

Фото: Корінько Микола Данилович.Микола Данилович Корінько – завідувач кафедри аудиту та підприємництва, доктор економічних наук, професор, член Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 08.00.10 – статистика, сертифікований аудитор, експерт Міністерства юстиції України з питань судово-економічної експертизи, дійсний член Академії інформатики України, академік Національної академії статистики, облік та аудиту, консультант з податків та зборів з правом здійснення консультаційних послуг фізичним і юридичним особам.

1978 року закінчив Ленінградський інститут водного транспорту, спеціальність за дипломом – інженер-економіст.

1998 року закінчив Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів агропромислового комплексу, спеціальність за дипломом – економіст-бухгалтер.

2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Тема дисертації: «Контроль і аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах диверсифікації: теорія, методологія, організація».

2012 року було присвоєно вчене звання професора кафедри аудиту.

Педагогічна діяльність на посадах:

  • Професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту;
  • Доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту;
  • Доцента кафедри економіки АПК.

Науково-дослідна діяльність на посаді:

  • Заступника завідувача відділом впровадження наукових розробок.

Діючий судовий експерт Міністерства юстиції України з питань судово-економічної експертизи. Сертифікований аудитор.

Член Спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Національній академії статистики, обліку та аудиту;
 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Публікації

Автор більше ніж 200 наукових та навчально-методичних праць, перелік яких представлено за посиланнями:

Загальний науково-педагогічний стаж – 16 років (у НАСОА – 14 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, Кафедра аудиту та підприємництва, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93

e-mail: kaf_au@nasoa.edu.ua