Колупаєв Юрій Борисович

Фото: Колупаєв Юрій Борисович.Юрій Борисович Колупаєв – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут інженерів водного господарства, Спеціальність «Економіка водного транспорту», економіст. Кандидат економічних наук Спеціальність 08.04.00 Фінанси, грошовий обіг і кредит. Тема: «Фінансові відносини в галузях водного господарства» Диплом ЄК№027891 Доцент кафедри соціально-економічних наук Атестат ДЦ№004153.

Сфера наукових інтересів

 • Сучасні проблеми розвитку фондового ринку України;
 • Інфраструктура фінансового ринку України.

Загальний науково-педагогічний стаж – 32 роки.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

Телефон: +380 (44) 486-15-02

e-mail: Kolupaev_kaf@ukr.net

Публікації

Основні публікації:

Навчальні посібники

 • Колупаєв Ю. Б., Коваль О. Т., Пархоменко В. В. Економіка і фінанси підприємств: навч. посіб. Київ : ТОВ «Видавництво «Консультант», 2017. 260 с.
 • Статті у наукових фахових виданнях і виданнях, внесених до науково метричних баз даних
 • Колупаєв Ю. Б., Залюбовська С. С. Механізм інформаційного забезпечення в контексті вирішення проблем розвитку фондового ринку України. Інвестиції : практика та досвід. 2018. № 4. С. 62-65.
 • Колупаєв Ю. Б., Залюбовська С. С., Мельничук І. О. Проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України. Інвестиції : практика та досвід. 2018. № 8. С. 26-29.
 • Колупаєв Ю. Б., Мельничук І. О. Проблемні аспекти формування та розвитку бюджету ЄС. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2018. Вип. 17.
 • Колупаєв Ю. Б., Мельничук Н. Ю., Яковенко М. А. Перспективи управління формуванням коштів в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Економічна. 2018. Вип. 1. С. 42-56.
 • Колупаєв Ю. Б., Залюбовська С. С., Яковенко М. А. Обґрунтування напрямів перспективного розвитку фондового ринку України. Ефективна економіка. 2018. № 8.

Опубліковані праці апробаційного характеру

 • Колупаєв Ю. Б., Штельмах І. О. Роль фондового ринку у формуванні сприятливого інвестиційного клімату. Стратегія розвитку України : фінансово-економічний та гуманітарний аспекти : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 жовт. 2018 р. Київ : НАСОА, 2018. С. 131-133.
 • Колупаєв Ю. Б., Штельмах І. О. Проблеми обмеженості інвестиційних ресурсів в Україні. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: матеріали Міжнар наук.-практ. конф., 20-22 берез. 2018 р. Ірпінь : УДФСУ, 2018. С. 53-55.
 • Колупаєв Ю. Б. Проблеми формування інвестиційного клімату в Україні. Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26-27 квіт. 2018 р. Дніпро : Нац. метал. академія України, 2018. Т. 2. С. 39-41.
 • Колупаєв Ю. Б., Лясківський О. О. Проблеми обмеженості інвестиційних ресурсів в Україні. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали V Міжнар наук.-практ. конф., 16 берез. 2018 р. Київ : НАСОА, 2018. С. 82-84
 • Колупаєв Ю. Б. Інформаційна інфраструктура фондового ринку України. Сучасні тенденції в економіці та управлінні: матеріали ІІ Міжнар наук.-практ. конф., 20-22 берез. 2018 р. Запоріжжя : УДФСУ, 2018. С. 53-55.
 • Колупаєв Ю. Б. Суасний механізм регулювання ринку фінансових послуг України. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний аспекти: матеріали IV Міжнар наук.-практ. конф., 17 жовт. 2017 р. Київ : НАСОА, 2017. С. 116-118.
 • Колупаєв Ю. Б., Яковенко М. А. Сучасна депозитарна діяльність в рамках національної депозитарної системи України. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний аспекти: матеріали ІІІ Міжнар наук.-практ. конф., 17 жовт. 2016 р. Київ : НАСОА, 2016. С. 124-127.
 • Колупаєв Ю. Б., Яковенко М. А. Сучасні проблеми розвитку фондового ринку України. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний аспекти: матеріали І Міжнар наук.-практ. конф., 17 жовт. 2014 р. Київ : НАСОА, 2014. С. 24-25.

Навчально-методичні розробки за профілем кафедри

 • Колупаєв Ю. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Фінансовий ринок». Київ : НАСОА, 2018. 24 с.
 • Колупаєв Ю. Б. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів економічних спеціальностей. Київ : НАСОА, 2018. 24 с.
 • Колупаєв Ю. Б. Методичні вказівки з курсу «Інфраструктура фінансового ринку» для студентів напрямку підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ : НАСОА, 2018. 20 с.