Касьяненко Алла Леонідівна

Фото: Касьяненко Алла Леонідівна.Алла Леонідівна Касьяненко – старший викладач кафедри іноземних мов.

1978 року закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет романо-германської філології. Спеціальність: «Філолог, викладач англійської і французької мов, перекладач».

Загальний науково-педагогічний стаж – 37 років (у НАСОА – 14 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

Наукові праці, статті, тези

  • Касьяненко А.Л., Дюканова Н.М. “Основи редагування англійської науково-технічної прози”. Збірник “Проблеми освіти №89” 2018р., стор. 125-134.
  • Касьяненко А.Л., Дюканова Н.М. “Стиль науково-технічної прози”. Вісник НАСОА №6, Київ: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2016. C. 46-50.
  • Касьяненко А.Л., Формування навичок ділового письма у студентів економічних спеціальностей. Матеріали першої науково-практичної конференції. Жовтень 2016р. С. 60-65.
  • Касьяненко А.Л., Дюканова Н.М. Особливості перекладу банківської термінології (Стратегія розвитку України: економічний гуманітарний виміри: Матеріали третьої науково-практичної конференції). НАСОА, жовтень, 2017 р. С. 520-524.
  • Касьяненко А.Л., Ділове спілкування як елемент масової комунікації. Стратегія розвитку України: економічний гуманітарний виміри: Матеріали четвертої науково-практичної конференції). НАСОА, жовтень, 2018 р. С. 428-429.

Методичні рекомендації

  • Методичні вказівки до вивчення розмовних тем з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів 3-го курсу всіх спеціальностей дистанційної форми навчання. Уклад.: А.Л. Касьяненко. За ред.. М.М. Горюнової. Київ: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 40 стор. Вересень, 2016 р.