Кадієвський Володимир Андрійович

Фото: Кадієвський Володимир Андрійович.Володимир Андрійович Кадієвський – професор кафедри економіко-математичних дисциплін та IT, доктор економічних наук, професор.

Визнаний в Україні і за кордоном вчений у галузі економічної кібернетики, один із її фундаторів. Започаткував підготовку фахівців з економічної кібернетики та становлення економічної кібернетики як науки.

Науково-дослідні роботи Володимира Андрійовича присвячені проблемам математичного моделювання економічних процесів, застосування комп’ютерних технологій в управлінні процесами ринкової економіки, міжгалузевих зв’язків, методів і моделей прийняття управлінських рішень у бухгалтерському обліку, статистиці та аудиті.

Трудовий шлях професора Кадієвського Володимира Андрійовича пов’язаний із навчально-викладацькою роботою: читав нормативні навчальні дисципліни і новітні спецкурси у згаданих вище навчальних закладах. Завідував кафедрою економічної кібернетики в Національному агарному університеті.

Відомий як майстерний лектор та викладач. Під науковим керівництвом Кадієвського Володимира Андрійовича захищено понад 20 кандидатських і 5 докторських дисертацій. Окрім наукової, займався і публіцистичною діяльністю.

Загальний науково-педагогічний стаж – XX років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 57, Кафедра економічної кібернетики, НАСОА

телефон: +380 (44) 482-22-71

e-mail: xxx@nasoa.edu.ua

Нагороди

  • Медаль «Ветеран праці» (Рішення президії Верховної Ради СРСР, 1998 рік).
  • Грамоти за добросовісну працю, високі показники в навчальній та науково-дослідній роботі.
  • Подяки від Київського міського голови.
  • Подяка від Верховної Ради України (1994 рік).

Публікації

Володимир Андрійович Кадієвський — автор понад 150 друкованих науково-методичних праць, з них 4 монографії і 6 навчальних посібників. Кадієвський В. А. постійно бере участь у науковому обґрунтуванні та підготовці документів нормативного, прогнозного та програмного характеру. Як член комісії МОН України розробляв навчальні плани і типові програми зі спеціальності «Економічна кібернетика», готував матеріали щодо акредитації і ліцензування окремих спеціальностей. Ним прочитані курси навчальних дисциплін з економічної кібернетики у ВНЗ Новосибірська, Ташкента, Душанбе. Працював у комісії Верховної Ради як помічник-консультант народного депутата.

Основні наукові (методичні) роботи

  • Теорія ймовірностей. Навчальний посібник.-К:НАУ 2011.-108 с.
  • Товарний потенціал галузей АПК за умов трансформаційної економіки//Науковий вісник ДАСОА.-2006.-№2.
  • Моделювання економіки. Курс лекцій.-К: ДАСОА,2007.-213с.

Науково-дослідна робота

  • Проблеми контролю та аналізу використання природних ресурсів та енергозбереження виробництва (номер держреєстрації 0111U001569).

Брав участь у науковій конференції: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (секція «Фінансовий аналіз та перспективи його розвитку») 28.03.2010 р., ДАСОА. Керував студентським гуртком з економіко-математичного моделювання.