Іващенко Оксана Андріївна

Фото: Іващенко Оксана Андріївна.Оксана Андріївна Іващенко – завідувач кафедри економіки та менеджменту ЗЕД, кандидат економічних наук, доцент.

2004 року закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансово-інституційні інструменти управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності» за спеціальністю 08.05.01 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Сфера професійних інтересів

 • Глобальні проблеми світової економіки.

Загальний науково-педагогічний стаж – 14 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет 404, Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефони: +380 (44) 489-66-51

e-mail: oi2013@ukr.net; oi.nasoa@gmail.com

Публікації

Автор більше ніж 80 наукових та навчально-методичних праць, останні з яких:

Публікації у фахових виданнях:

 • Projections of deglobalization in the contemporary international economic relations in the context of the paradigm of globalism / N. Reznikova, O. Ivashchenko // Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics. – 2018. – Vol. 15. – С.98-106.
 • Sovereign Wealth Funds in the System of Global Financial Imbalances: an Analysis of Benefits and Threads from the Perspective of Global Financial Stability / N. Reznikova, O. Ivashchenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 136. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2018. – C. 60-66.
 • Про співвідношення понять лікувального та оздоровчого туризму в контексті оцінки потенціалу міжнародного ринку медичних послуг [Електронний ресурс] / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко, О.І. Войтович // Ефективна економіка. – 2018. – № 2.
 • Моделі конкуренції на ринку послуг в сфері охорони здоров’я: проблема використання потенціалу медичної галузі та її регулювання в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко, О.І. Войтович // Ефективна економіка. – 2018. – № 1.
 • Ефекти торговельного протекціонізму крізь призму антидемпінгової політики [Електронний ресурс] / О.А. Іващенко // Міжнародні відносини. Серія “Економічні науки”. – 2018. – № 16.
 • Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв незалежності / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 5-9.
 • Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах незалежності: нові виклики глобальному регулюванню / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 10. – С. 5-10.
 • Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків в контексті незалежності / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 5-10.
 • Розвиток торговельної лібералізації в країнах Периферії: перспективи економічної інтеграції Йорданії / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 11 – С. 19-24.
 • Проблема економічного розвитку та зростання в контексті подолання глобальних асиметрій / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – Т.21, Вип. 1. – С. 55-59.
 • Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 4 – С. 4-8.
 • Інтеграційні прояви незалежності: ризики регіоналізації взаємозалежності в контексті протиріч глобалізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 7-11.
 • Роль монетарної політики в досягенні економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механізму / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 3 – С. 7-12.
 • Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 7-12.
 • Неозалежність української економіки як прояв викликів економічній безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 2 – С. 4-8.
 • Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти незалежності ЄС та КНР / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 6-9.
 • Проблеми подолання асиметричної взаєзалежності країн в умовах регіональної співпраці / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 6-10.
 • Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в Південно-Східній Азії: аспекти незалежності в контексті нового регіоналізму / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 29-34.
 • Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центів стратегічного партнерства / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 6-11.
 • Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 16. – С. 22-26.
 • Досвід аргентинських стабілізаційних програм для Греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з Єврозони / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 26-30.
 • Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 13-14. – С. 5-8.
 • Феномен інфікування як прояв глобальної економічної залежності: проблема макроекономічного регулювання / О.А. Іващенко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2014.– Т.1.– С.141-145.
 • Феномен фіскального федералізму в контексті цілей макроекономічної політики: роль податково-бюджетних регуляторів / О.А. Іващенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Вип.7. – С.91-98.
 • Проблема оцінки наслідків лібералізації руху капіталу в контексті ризиків фінансової інтеграції / О.А. Іващенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2013. – Вип. 6. – С.120-127
 • Глобальні дисбаланси як драйвер трансформації світової валютної системи: полеміка сценаріїв розвитку / О.А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. – №4. – С.59-66.
 • Феномен глобального надлишку заощаджень в контексті платіжних дисбалансів: детермінанти впливу та корекції / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 114. Частина ІІ (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2013. – С.82-89
 • Переваги лібералізації руху капіталу для ринків країн, що розвиваються / О.А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. – №3. – С.196-202.
 • Потоки капіталу в контексті проблем платіжних дисбалансів: аналіз теоретичних засад та практичних моделей / О.А.Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 112. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2013. – С.95-101.
 • Теоретичний аналіз каналів впливу бюджетної політики на розгортання валютної кризи / О.А. Іващенко // Экономика Крыма. – 2013. – №2(43). – С. 18-20.
 • Теоретичні виміри наслідків фінансової глобалізації / О.А. Іващенко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2012.– Т.2.– С.48-57.
 • Місце КНР у світовому інтеграційному просторі / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 108. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. – С.18-24.
 • Проблема контролю за рухом капіталу в умовах волативності: ризики глобальної фінансової лібералізації / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 111. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. – С.46-52
 • Механізми постачання ліквідності та накопичення резервів в умовах фінансових потрясінь: інституційні виміри реалізації / О.А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2012. – №6. – С.51-55.
 • Європейський регіоналізм в умовах глобалізаційних викликів / О.А. Іващенко, В.Д. Гвоздецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – №6. – С.51-55
 • Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних змін / О.А. Іващенко, Н.В. Резнякова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 47-52.

Навчально-методична література:

 • Методичні рекомендації з організації та проходження виробничої і переддипломної практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / О.А. Іващенко, Н.А. Гринчак. – К.: НАСОА, 2018. – 17 с.
 • Методичні вказівки до підготовки та захисту магістерських робіт для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання / О.А. Іващенко, Н.А. Гринчак. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018. – 38 с.
 • Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / О.А. Іващенко, Н.А. Гринчак. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018. – 27 с.
 • Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання / О.А. Іващенко, Н.А. Гринчак. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018. – 27 с.
 • Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни «Основи економічної науки» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / О.А. Іващенко, А.Г. Тарасенко. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018. – 28 с.
 • Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” денної та заочної форм навчання / О.А. Іващенко, Н.А. Гринчак, О.М. Мотузка. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018. – 27 с.
 • Фінансові інструменти управління ризиками в системі міжнародних валютно-фінансових відносин / О.А. Іващенко О.А. // Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини: навчальний посібник / За ред. В.Є.Поліванова, В.О. Мещерякова, Ю.М. Лисенкова. – К.: Зовнішня торгівля, 2014. – Р.3. – С. 37-76.
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: конспект лекцій / О.А. Іващенко, С.Г. Прощарук. – К.: УДУФМТ; Зовнішня торгівля, 2013. – 87 с.
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: тестові завдання / О.А. Іващенко, С.Г. Прощарук. – К.: УДУФМТ; Зовнішня торгівля, 2013. – 18 с.
 • Міжнародні фінанси (контрольні запитання, тести, практичні завдання) / За ред.. Лисенкова Ю.М., Поліванова В.Є. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 88 с.
 • Лисенков Ю.М. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / Ю.М. Лисенков, О.А. Іващенко, О.В. Музиченко. – К.: Університет «Україна», 2007. – 211 с.

Публікації у інших виданнях:

 • Аналітична оцінка структурних елементів зовнішнього державного боргу в різних групах країн / О.А. Іващенко // Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. – С. 164-166.
 • Проблеми вибору боргової політики в умовах економічної взаємозалежності / О.А. Іващенко // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. – С. 334-336.
 • До питання визначення каналів поширення фінансових криз в умовах глобалізації / О.А. Іващенко // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 118-120.
 • Системна екологічна криза як предмет міждисциплінарних досліджень / О.А. Іващенко // Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, методологія, практика: матеріали міжнародного наукового симпозіуму (м. Киів, 17 травня 2018 р.). У 2-х частинах. – К.: ННЦ “Синтез”, 2018. – Ч. 2. – С. 28-36.
 • Проблема використання кількісних методів у дослідженні допомоги в контексті сприяння міжнародному розвитку / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 23–24 березня 2018 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – Ч. 1. – С. 10-16.
 • Статистичне моделювання допомоги: проблема встановлення балансу інтересів країни-реципієнта та стратегічних інтересів країни-донора / О.А. Іващенко // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. – С. 69-73.
 • Детермінанти послаблення бізнес-інвестування в умовах глобальної рецесії / О.А. Іващенко // Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 р. – Дніпро, 23-24 березня 2017 р. – 75-76.
 • Інтеграційні орієнтири Йорданії в умовах глобальної трансформації світової торгівлі / О.А. Іващенко // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 16 березня 2017 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – С.77-81.
 • Економічні ефекти терористичних атак: наслідки для міжнародного бізнесу / О.А. Іващенко // Наукові розробки, передові технології, інновації: збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Прага-Будапешт-Київ. – К.: НДІСР. – 2016. – С.210-213.
 • Проблеми відновлення конкурентоздатності української економіки в контексті викликів глобальної нестабільності / О.А. Іващенко // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: виміри міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. Агентство», 2016. – С. 78-82.
 • Іващенко О.А. Валютні війни ХХІ століття в контексті конкурентної боротьби за домінування / О.А. Іващенко // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (19 травня 2016 року, м.Київ) / за заг.ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016. – С. 50-52.
 • Перспективи реалізації та поглиблення співробітництва ЄС та КНР / О.А. Іващенко // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – С.69-73.
 • Напрями диверсифікації торговельних зв’язків України в умовах глобальної економічної розбалансованості / О.А. Івашенко // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали науково-практичної конференції, 16 жовтня 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство»ю – С. 78-83.
 • Залучення іноземних інвестицій як фактор посилення національної конкурентоспроможності країни / О.А. Іващенко, О.М.Буренок // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічної діяльності. Збірник тез виступів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НАСОА, Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2014 р. – С. 65-69.
 • Проблеми трансформації світової валютної системи в контурах глобальної нестабільності / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми фінансової системи України. Збірник матеріалів Х Міжнародна науково- практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів 18-19 квітня 2013 року. – Черкаси: ЧДТУ, 2013 р. – С. 96-98.
 • Теоретичне моделювання взаємозалежності інноваційного та фінансового розвитку країни / О.А. Іващенко, А.Д. Воропаєва // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 17-18 лют. 2012 р. : У 5 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т.4. – С. 23-27.
 • Венчурне інвестування як джерело стимулювання інноваційного розвитку країни / О.А. Іващенко // Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України. Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців 23 березня 2012 року. – К.: УДУФМТ, 2012 р.– С. 74-77.
 • Економічна інтеграція України до ЄС у контексті національних інтересів / О.А. Іващенко, А.Д. Воропаєва // Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право. Збірник матеріалів ХV Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2012 року. – К.: УДУФМТ, 2012 р. – С. 116-119.
 • Формування регіональних полюсів економічного росту в умовах трансформації міжнародної валютної системи / О.А. Іващенко // Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: материалы научно-практической конференции, 28-29 сентября 2012 года. – Симферополь: Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, 2012 р. – С. 31-33.
 • Інтеграційні виміри світової економіки // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 груд. 2011 р.: у 8 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – Т.1. – С. 36-38.