Іващенко Оксана Андріївна

Фото: Іващенко Оксана Андріївна.Оксана Андріївна Іващенко — в.о. завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, заступник завідувача відділення заочного та дистанційного навчання, кандидат економічних наук, доцент.

2004 року закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансово-інституційні інструменти управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності» за спеціальністю 08.05.01 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Сфера професійних інтересів

 • Глобальні фінанси;
 • Міжнародні інтеграційні процеси;
 • Зовнішньоекономічна діяльність зарубіжних країн.

Загальний науково-педагогічний стаж – 13 років.

Дисципліни

Оксана Андріївна викладає дисципліни:

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції;
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції;
 • Інвестиційний менеджмент;
 • Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності;
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 205 / 404, Відділення заочного та дистанційного навчання / Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, НАСОА

телефони: +380 (44) 484-47-74, +380 (44) 489-66-51

e-mail: oi2013@ukr.net

Публікації

Автор більше ніж 50 наукових та навчально-методичних праць, останні з яких:

 • Іващенко О.А. Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 4 – С. 4-8.
 • Іващенко О.А. Інтеграційні прояви незалежності: ризики регіоналізації взаємозалежності в контексті протиріч глобалізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 7-11.
 • Іващенко О.А. Роль монетарної політики в досягненні економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механізму / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 3 – С. 7-12.
 • Іващенко О.А. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 7-12.
 • Іващенко О.А. Неозалежність української економіки як прояв викликів економічній безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 2 – С. 4-8.
 • Іващенко О.А. Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти незалежності ЄС та КНР / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 6-9.
 • Іващенко О.А. Проблеми подолання асиметричної взаєзалежності країн в умовах регіональної співпраці / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 6-10.
 • Іващенко О.А. Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в Південно-Східній Азії: аспекти незалежності в контексті нового регіоналізму / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 29-34.
 • Іващенко О.А. Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центів стратегічного партнерства / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 6-11.
 • Іващенко О.А. Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 16. – С. 22-26.
 • Іващенко О.А. Досвід аргентинських стабілізаційних програм для Греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з Єврозони / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 26-30.
 • Іващенко О.А. Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 13-14. – С. 5-8.
 • Іващенко О.А. Напрями диверсифікації торговельних зв’язків України в умовах глобальної економічної розбалансованості / О.А. Івашенко // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали науково-практичної конференції, 16 жовтня 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство»ю – С. 78-83.
 • Іващенко О.А. Перспективи реалізації та поглиблення співробітництва ЄС та КНР / О.А. Іващенко // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – С.69-73.
 • Іващенко О.А. Фінансові інструменти управління ризиками в системі міжнародних валютно-фінансових відносин / О.А. Іващенко О.А. // Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини: навчальний посібник / За ред. В.Є. Поліванова, В.О. Мещерякова, Ю.М. Лисенкова. – К.: Зовнішня торгівля, 2014. – С. 37-76
 • Феномен інфікування як прояв глобальної економічної залежності: проблема макроекономічного регулювання / О.А. Іващенко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2014.– Т.1.– С.141-145.
 • Іващенко О.А. Феномен фіскального федералізму в контексті цілей макроекономічної політики: роль податково-бюджетних регуляторів / О.А. Іващенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Вип.7. – С.91-98.
 • Іващенко О.А. Залучення іноземних інвестицій як фактор посилення національної конкурентоспроможності країни / О.А. Іващенко, О.М.Буренок // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічної діяльності. Збірник тез виступів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НАСОА, Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2014 р. – С. 65-69.
 • Іващенко О.А. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: конспект лекцій / О.А. Іващенко, С.Г. Прощарук. – К.: УДУФМТ; Зовнішня торгівля, 2013. – 87 с.
 • Іващенко О.А. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: тестові завдання / О.А. Іващенко, С.Г. Прощарук. – К.: УДУФМТ; Зовнішня торгівля, 2013. – 18 с.
 • Іващенко О.А. Проблема оцінки наслідків лібералізації руху капіталу в контексті ризиків фінансової інтеграції / О.А. Іващенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2013. – Вип. 6. – С.120-127
 • Іващенко О.А. Глобальні дисбаланси як драйвер трансформації світової валютної системи: полеміка сценаріїв розвитку / О.А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. – №4. – С.59-66.
 • Іващенко О.А. Феномен глобального надлишку заощаджень в контексті платіжних дисбалансів: детермінанти впливу та корекції / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 114. Частина ІІ (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2013. – С.82-89
 • Іващенко О.А. Переваги лібералізації руху капіталу для ринків країн, що розвиваються / О.А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. – №3. – С.196-202.
 • Іващенко О.А. Потоки капіталу в контексті проблем платіжних дисбалансів: аналіз теоретичних засад та практичних моделей / О.А.Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 112. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2013. – С.95-101.
 • Іващенко О.А. Теоретичний аналіз каналів впливу бюджетної політики на розгортання валютної кризи / О.А. Іващенко // Экономика Крыма. – 2013. – №2(43). – С. 18-20.
 • Іващенко О.А. Теоретичні виміри наслідків фінансової глобалізації / О.А. Іващенко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2012.– Т.2.– С.48-57.
 • Іващенко О.А. Місце КНР у світовому інтеграційному просторі / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 108. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. – С.18-24.
 • Іващенко О.А. Проблема контролю за рухом капіталу в умовах волативності: ризики глобальної фінансової лібералізації / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 111. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. – С.46-52
 • Іващенко О.А. Механізми постачання ліквідності та накопичення резервів в умовах фінансових потрясінь: інституційні виміри реалізації / О.А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2012. – №6. – С.51-55.
 • Іващенко О.А. Теоретичне моделювання взаємозалежності інноваційного та фінансового розвитку країни / О.А. Іващенко, А.Д. Воропаєва // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 17-18 лют. 2012 р. : У 5 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т.4. – С. 23-27.
 • Іващенко О.А. Венчурне інвестування як джерело стимулювання інноваційного розвитку країни / О.А. Іващенко // Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України. Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців 23 березня 2012 року. – К.: УДУФМТ, 2012 р.– С. 74-77.
 • Іващенко О.А. Економічна інтеграція України до ЄС у контексті національних інтересів / О.А. Іващенко, А.Д. Воропаєва // Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право. Збірник матеріалів ХV Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2012 року. – К.: УДУФМТ, 2012 р. – С. 116-119.
 • Іващенко О.А. Формування регіональних полюсів економічного росту в умовах трансформації міжнародної валютної системи / О.А. Іващенко // Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: материалы научно-практической конференции, 28-29 сентября 2012 года. – Симферополь: Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, 2012 р. – С. 31-33.
 • Іващенко О.А. Європейський регіоналізм в умовах глобалізаційних викликів / О.А. Іващенко, В.Д. Гвоздецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – №6. – С.51-55
 • Іващенко О.А. Інтеграційні виміри світової економіки // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 груд. 2011 р.: у 8 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – Т.1. – С. 36-38.
 • Іващенко О.А. Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних змін / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С.44-47.