Іващенко Оксана Андріївна

Фото: Іващенко Оксана Андріївна.Оксана Андріївна Іващенко – завідувач кафедри економіки та менеджменту ЗЕД, заступник завідувача відділення заочного та дистанційного навчання, кандидат економічних наук, доцент.

2004 року закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансово-інституційні інструменти управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності» за спеціальністю 08.05.01 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Сфера професійних інтересів

 • Глобальні фінанси;
 • Міжнародні інтеграційні процеси;
 • Зовнішньоекономічна діяльність зарубіжних країн.

Загальний науково-педагогічний стаж – 13 років.

Дисципліни

Оксана Андріївна викладає дисципліни:

 • Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності;
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції;
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 205 / 404, Відділення заочного та дистанційного навчання / Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефони: +380 (44) 484-47-74, +380 (44) 489-66-51

e-mail: oivashchenko@yandex.ru

Публікації

Автор більше ніж 80 наукових та навчально-методичних праць, останні з яких:

Публікації у фахових виданнях:

 • Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв незалежності / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 5-9.
 • Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах незалежності: нові виклики глобальному регулюванню / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 10. – С. 5-10.
 • Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків в контексті незалежності / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 5-10.
 • Розвиток торговельної лібералізації в країнах Периферії: перспективи економічної інтеграції Йорданії / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 11 – С. 19-24.
 • Проблема економічного розвитку та зростання в контексті подолання глобальних асиметрій / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – Т.21, Вип. 1. – С. 55-59.
 • Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 4 – С. 4-8.
 • Інтеграційні прояви незалежності: ризики регіоналізації взаємозалежності в контексті протиріч глобалізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 7-11.
 • Роль монетарної політики в досягенні економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механізму / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 3 – С. 7-12.
 • Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 7-12.
 • Неозалежність української економіки як прояв викликів економічній безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 2 – С. 4-8.
 • Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти незалежності ЄС та КНР / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 6-9.
 • Проблеми подолання асиметричної взаєзалежності країн в умовах регіональної співпраці / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 6-10.
 • Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в Південно-Східній Азії: аспекти незалежності в контексті нового регіоналізму / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 29-34.
 • Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центів стратегічного партнерства / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 6-11.
 • Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 16. – С. 22-26.
 • Досвід аргентинських стабілізаційних програм для Греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з Єврозони / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 26-30.
 • Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 13-14. – С. 5-8.
 • Феномен інфікування як прояв глобальної економічної залежності: проблема макроекономічного регулювання / О.А. Іващенко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2014.– Т.1.– С.141-145.
 • Феномен фіскального федералізму в контексті цілей макроекономічної політики: роль податково-бюджетних регуляторів / О.А. Іващенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Вип.7. – С.91-98.
 • Проблема оцінки наслідків лібералізації руху капіталу в контексті ризиків фінансової інтеграції / О.А. Іващенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2013. – Вип. 6. – С.120-127
 • Глобальні дисбаланси як драйвер трансформації світової валютної системи: полеміка сценаріїв розвитку / О.А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. – №4. – С.59-66.
 • Феномен глобального надлишку заощаджень в контексті платіжних дисбалансів: детермінанти впливу та корекції / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 114. Частина ІІ (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2013. – С.82-89
 • Переваги лібералізації руху капіталу для ринків країн, що розвиваються / О.А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. – №3. – С.196-202.
 • Потоки капіталу в контексті проблем платіжних дисбалансів: аналіз теоретичних засад та практичних моделей / О.А.Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 112. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2013. – С.95-101.
 • Теоретичний аналіз каналів впливу бюджетної політики на розгортання валютної кризи / О.А. Іващенко // Экономика Крыма. – 2013. – №2(43). – С. 18-20.
 • Теоретичні виміри наслідків фінансової глобалізації / О.А. Іващенко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2012.– Т.2.– С.48-57.
 • Місце КНР у світовому інтеграційному просторі / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 108. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. – С.18-24.
 • Проблема контролю за рухом капіталу в умовах волативності: ризики глобальної фінансової лібералізації / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 111. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. – С.46-52
 • Механізми постачання ліквідності та накопичення резервів в умовах фінансових потрясінь: інституційні виміри реалізації / О.А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2012. – №6. – С.51-55.
 • Європейський регіоналізм в умовах глобалізаційних викликів / О.А. Іващенко, В.Д. Гвоздецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – №6. – С.51-55
 • Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних змін / О.А. Іващенко, Н.В. Резнякова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 47-52.

Навчально-методична література:

 • Фінансові інструменти управління ризиками в системі міжнародних валютно-фінансових відносин / О.А. Іващенко О.А. // Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини: навчальний посібник / За ред. В.Є.Поліванова, В.О. Мещерякова, Ю.М. Лисенкова. – К.: Зовнішня торгівля, 2014. – Р.3. – С. 37-76.
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: конспект лекцій / О.А. Іващенко, С.Г. Прощарук. – К.: УДУФМТ; Зовнішня торгівля, 2013. – 87 с.
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: тестові завдання / О.А. Іващенко, С.Г. Прощарук. – К.: УДУФМТ; Зовнішня торгівля, 2013. – 18 с.
 • Міжнародні фінанси (контрольні запитання, тести, практичні завдання) / За ред.. Лисенкова Ю.М., Поліванова В.Є. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 88 с.
 • Лисенков Ю.М. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / Ю.М. Лисенков, О.А. Іващенко, О.В. Музиченко. – К.: Університет «Україна», 2007. – 211 с.

Публікації у інших виданнях:

 • Детермінанти послаблення бізнес-інвестування в умовах глобальної рецесії / О.А. Іващенко // Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 р. – Дніпро, 23-24 березня 2017 р. – 75-76.
 • Інтеграційні орієнтири Йорданії в умовах глобальної трансформації світової торгівлі / О.А. Іващенко // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 16 березня 2017 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – С.77-81.
 • Економічні ефекти терористичних атак: наслідки для міжнародного бізнесу / О.А. Іващенко // Наукові розробки, передові технології, інновації: збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Прага-Будапешт-Київ. – К.: НДІСР. – 2016. – С.210-213.
 • Проблеми відновлення конкурентоздатності української економіки в контексті викликів глобальної нестабільності / О.А. Іващенко // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: виміри міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. Агентство», 2016. – С. 78-82.
 • Іващенко О.А. Валютні війни ХХІ століття в контексті конкурентної боротьби за домінування / О.А. Іващенко // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (19 травня 2016 року, м.Київ) / за заг.ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016. – С. 50-52.
 • Перспективи реалізації та поглиблення співробітництва ЄС та КНР / О.А. Іващенко // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – С.69-73.
 • Напрями диверсифікації торговельних зв’язків України в умовах глобальної економічної розбалансованості / О.А. Івашенко // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали науково-практичної конференції, 16 жовтня 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство»ю – С. 78-83.
 • Залучення іноземних інвестицій як фактор посилення національної конкурентоспроможності країни / О.А. Іващенко, О.М.Буренок // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічної діяльності. Збірник тез виступів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НАСОА, Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2014 р. – С. 65-69.
 • Проблеми трансформації світової валютної системи в контурах глобальної нестабільності / О.А. Іващенко // Актуальні проблеми фінансової системи України. Збірник матеріалів Х Міжнародна науково- практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів 18-19 квітня 2013 року. – Черкаси: ЧДТУ, 2013 р. – С. 96-98.
 • Теоретичне моделювання взаємозалежності інноваційного та фінансового розвитку країни / О.А. Іващенко, А.Д. Воропаєва // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 17-18 лют. 2012 р. : У 5 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т.4. – С. 23-27.
 • Венчурне інвестування як джерело стимулювання інноваційного розвитку країни / О.А. Іващенко // Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України. Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців 23 березня 2012 року. – К.: УДУФМТ, 2012 р.– С. 74-77.
 • Економічна інтеграція України до ЄС у контексті національних інтересів / О.А. Іващенко, А.Д. Воропаєва // Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право. Збірник матеріалів ХV Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2012 року. – К.: УДУФМТ, 2012 р. – С. 116-119.
 • Формування регіональних полюсів економічного росту в умовах трансформації міжнародної валютної системи / О.А. Іващенко // Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: материалы научно-практической конференции, 28-29 сентября 2012 года. – Симферополь: Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, 2012 р. – С. 31-33.
 • Інтеграційні виміри світової економіки // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 груд. 2011 р.: у 8 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – Т.1. – С. 36-38.