Хоруженко Олена Іванівна

Фото: Хоруженко Олена Іванівна.Олена Іванівна Хоруженко – старший викладач кафедри обліку та оподаткування, сертифікований аудитор.

1977 року здобула вищу освіту у Київському інституті народного господарства імені Д.С. Коротченко (нині Київський національний університет імені Вадима Гетьмана) за спеціальністю «Бухгалтерський облік у промисловості».

З вересня 1994 року зарахована в Національний центр обліку та аудиту Інституту підготовки спеціалістів статистики та ринку Мінстату України на посаду викладача, а згодом доцента. 3 листопада 1995 року переведена на кафедру бухгалтерського обліку та контролю, яку очолював д.е.н., професор О.С. Бородкін. 3 січня 1999 року кафедра реорганізована в кафедру бухгалтерського обліку та аудиту.

Сфера наукових інтересів: питання теорії і практики обліку та управління корпоративною власністю.

Загальний науково-педагогічний стаж – 24 роки (в НАСОА – 24 роки).

Дисципліни

Олена Іванівна викладає дисципліни:

 • Бухгалтерський облік (практичні заняття, керівництво навчальною практикою).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68в, Кафедра теорії бухгалтерського обліку, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-49

e-mail: kaf_tbu@nasoa.edu.ua

Нагороди

 • Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1985 р.);
 • Подяка Київського міського голови.

Публікації

 • Відображення корпоративної власності у фінансовій звітності // Збірник тез доповідей учасників ІІІ наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф. О.С. Бородкіна. – 2005. – C. – 77.
 • Корпоративна власність : проблеми управління. // Збірник тез доповідей учасників ІV наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф. О.С. Бородкін. – 2006. – C. – 123.
 • Управлінський облік як аналітична система управління корпоративною власністю // Збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної (КНЕУ) – 2006 р.
 • Служба внутрішнього аудиту як підсистема управління корпоративною власністю. // Збірник тез доповідей учасників V наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф. О.С. Бородкіна. – 2007 – C. – 187.
 • Власний капітал як об’єкт наукового дослідження. // Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації». К.: ДАСОА, 2008. – випуск 1. – С. – 79.
 • Вартість як елемент управління корпоративною власністю. // Збірник тез доповідей учасників ІХ міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф. О.С. Бородкіна. – 2011. – С. – 313.
 • Ціна політика підприємства як елемент управління корпоративною власністю // Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, організації» К.: НАСОА, 2011. – випуск 2. – С. – 191.
 • Загальна характеристика ціни та її вплив на зміни у власному капіталі підприємства \\ Збірник тез доповідей учасників ХІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф.. О.С. Бородкіна. – 2013. – С. – 70.
 • «Особливі ціноутворення у торгівельній діяльності» Збірник наукових праць НАСОА «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації» № 1(12) – 2014.
 • Тези « Особливості ціноутворення у торгівельній діяльності». Матеріали конференції. К., НАСОА, 2014.
 • Тези « Сучасні проблеми управління корпоративною власністю». Матеріали конференції. К., НАСОА, 2015.