Хоруженко Олена Іванівна

Фото: Хоруженко Олена Іванівна.Олена Іванівна Хоруженко – в.о. доцента кафедри теорії бухгалтерського обліку.

1977 року здобула вищу освіту у Київському інституті народного господарства імені Д.С. Коротченко (нині Київський національний університет імені Вадима Гетьмана) за спеціальністю «Бухгалтерський облік у промисловості».

Після закінчення навчання розпочала трудову діяльність на Київському ВО «Червоний екскаватор», де працювала на посадах бухгалтера, старшого бухгалтера, заступника головного бухгалтера до 1991 року. За багаторічну, сумлінну роботу занесена до Книги Пошани ВО «Червоний екскаватор».

У 1991 – 1994 роках працювала у комерційних підприємствах на посадах головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера Управління обліку фінансів та валютних операцій, заступника директора з фінансів.

З вересня 1994 року зарахована в Національний центр обліку та аудиту Інституту підготовки спеціалістів статистики та ринку Мінстату України на посаду викладача, а згодом доцента. 3 листопада 1995 року переведена на кафедру бухгалтерського обліку та контролю, яку очолював д.е.н., професор О.С. Бородкін. 3 січня 1999 року кафедра реорганізована в кафедру бухгалтерського обліку та аудиту.

З вересня 2008 року Олена Іванівна Хоруженко працює на посаді доцента кафедри теорії бухгалтерського обліку НАСОА.

Сфера наукових інтересів: питання теорії і практики обліку та управління корпоративною власністю.

Загальний науково-педагогічний стаж – 22 роки (в НАСОА – 22 роки).

Дисципліни

Олена Іванівна викладає дисципліни:

 • Бухгалтерський облік.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68в, Кафедра теорії бухгалтерського обліку, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-49

e-mail: kaf_tbu@nasoa.edu.ua

Нагороди

 • Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1985 р.);
 • Подяка Київського міського голови;
 • Сертифікований аудитор з 1994 року.

Публікації

 • Відображення корпоративної власності у фінансовій звітності // Збірник тез доповідей учасників ІІІ наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф. О.С. Бородкіна. – 2005. – C. – 77.
 • Корпоративна власність : проблеми управління. // Збірник тез доповідей учасників ІV наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф. О.С. Бородкін. – 2006. – C. – 123.
 • Управлінський облік як аналітична система управління корпоративною власністю // Збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної (КНЕУ) – 2006 р.
 • Служба внутрішнього аудиту як підсистема управління корпоративною власністю. // Збірник тез доповідей учасників V наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф. О.С. Бородкіна. – 2007 – C. – 187.
 • Власний капітал як об’єкт наукового дослідження. // Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації». К.: ДАСОА, 2008. – випуск 1. – С. – 79.
 • Вартість як елемент управління корпоративною власністю. // Збірник тез доповідей учасників ІХ міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф. О.С. Бородкіна. – 2011. – С. – 313.
 • Ціна політика підприємства як елемент управління корпоративною власністю // Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, організації» К.: НАСОА, 2011. – випуск 2. – С. – 191.
 • Загальна характеристика ціни та її вплив на зміни у власному капіталі підприємства \\ Збірник тез доповідей учасників ХІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф.. О.С. Бородкіна. – 2013. – С. – 70.
 • «Особливі ціноутворення у торгівельній діяльності» Збірник наукових праць НАСОА «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації» № 1(12) – 2014.
 • Тези « Особливості ціноутворення у торгівельній діяльності». Матеріали конференції. К., НАСОА, 2014.
 • Тези « Сучасні проблеми управління корпоративною власністю». Матеріали конференції. К., НАСОА, 2015.