Гулевич Олена Юріївна

Фото: Гулевич Олена Юріївна.Олена Юріївна Гулевич – завідувач кафедри фундаментальних економічних дисциплін, кандидат економічних наук, доцент.

1997 року закінчила Київський державний інститут культури, спеціальність «Економіст соціально-культурної сфери».

2002 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України (м. Львів).

2003 – 2008 роки – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

З 2009 року – доцент кафедри фундаментальних економічних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту.
Викладає спецкурс «Економікс: мікро- та макроекономіка» на програмі МВА для спеціальності «Бізнес-адміністрування» в Університеті банківської справи. Співпрацює з кафедрою економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Сфера наукових інтересів

 • Мікроекономічний аналіз соціальних процесів.
 • Глобальна економіка.

Загальний науково-педагогічний стаж – 17 років.

Дисципліни

Олена Юріївна викладає дисципліни:

 • Основи економічної науки;
 • Глобальна економіка;
 • Національна економіка;
 • Соціальна економіка.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 604, Кафедра фундаментальних економічних дисциплін, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-42-20

e-mail: leylasog@gmail.com

Публікації

Автор 45 наукових і навчально-методичних праць. Основні наукові праці:

Монографії

 • Гулевич О. Ю. Стан і динаміка сучасного європейського ринку праці / О. Ю. Гулевич // Інтеграція України та Росії в європейський трудовий простір : колективна монографія / Г. Багратян, І. Кравченко, О. Гулевич, Д. Вассіліу; за ред. Г. А. Багратяна, І. С. Кравченко. – К. : УБС НБУ, 2010. – 172 с. – С. 55-93.

Підручники та навчальні посібники із грифом МОН

 • Бізнес-тренінги для економістів : навч. посіб. // Н. Ю. Бутенко, О. О. Герасименко, О. Ю. Гулевич та ін. – К. : КНЕУ, 2007. – 280 с.
 • Управління конфліктами: збірник тренінгових вправ : навч. посіб. / Л. М. Ємельяненко, О. В. Корчевна, О. М. Леонтенко та ін.; за заг.ред. Л. М. Ємельяненко, О. В. Корчевної. – К. : КНЕУ, 2008. – 424 с. (Гулевич О.Ю. – розділи 3, 8. – С. 66-80; 169-183).

Наукові статті

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу):

 • Гулевич О. Ю. Нормативний аналіз державного регулювання ринку праці / О. Ю. Гулевич // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 8. – С. 3-6.
 • Гулевич О. Ю. Управління персоналом у сфері послуг: методологічні аспекти // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т.1. Ч.1. – К. : КНЕУ, 2007. – 520 с. – С. 184-193.
 • Гулевич О. Ю. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій / О. Ю. Гулевич // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2.- С. 10-13.
 • Гулевич О.Ю. Формування сервісної моделі зайнятості населення / О. Ю. Гулевич // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. Спец. випуск. У 3-х т. Соціально – трудові відносини : теорія та практика. Т.І. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 233-240.
 • Гулевич О. Ю. Сфера послуг в сучасній економіці: фактори розвитку та регіональні особливості / О. Ю. Гулевич // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 120-126.
 • Гулевич О. Ю. Трудовий менталітет як інституціональний індикатор соціально-економічного розвитку суспільства / О. Ю. Гулевич // Науковий вісник НАСОА. – 2015. – № 1. – С. 35-42.

В інших виданнях України:

 • Гулевич Е. Ю. HR-стратегии в сфере услуг / Е. Ю. Гулевич // Управление персоналом. – 2010. – № 2. – С. 66-68.
 • Гулевич Е. Ю. Эмоциональный интеллект: методы развития / Е. Ю. Гулевич // Управление персоналом. – 2010. – № 7. – С. 47-49.