Глущенко Світлана Василівна

Фото: Глущенко Світлана Васильовна.Світлана Василівна Глущенко – доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент.

1996 році закінчила Київський Державний технічний університет будівництва і архітектури і отримала кваліфікацію інженера.

2001 році закінчила аспірантуру Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

В 2008 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента за спеціальністю «фінанси».

Протягом 1996-2003 рр. працювала в Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України на посадах зав. науково-організаційного відділу (1996-2000), ученого секретаря Інституту (2000-2003), зав.відділу фінансових ринків та фінансових послуг (2003).

Протягом 2003–2004 р. працювала на посаді завідувача відділу фінансових ринків та фінансових послуг Міжнародного інституту фінансів.

З 2004 по 2007 р. працювала на посаді старшого наукового співробітника відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії наук України.

З 2007 року по т.ч. є доцентом кафедри фінансів в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія».

З 2011 року працює на посаді доцента кафедри фінансів Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Сфера наукових інтересів

 • Кредитні ринки та кредитні послуги;
 • Фінансові ринки;
 • Державне регулювання економіки.

Загальний науково-педагогічний стаж – 10 років (у НАСОА – 8 років).

Дисципліни

Світлана Василівна викладає дисципліни:

 • Інвестиційне кредитування;
 • Кредитування і контроль;
 • Маркетинг у банку.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44, Кафедра фінансів, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-15-02

e-mail: Glushchenko_kaf@ukr.net

Нагороди

 • 2014-2015 р. – Диплом переможця конкурсу на здобуття премії «Викладач 2014-2015 року» Факультету економічних наук;
 • 2014-2015 р. – Номінація «Кращий викладач Факультету економічних наук», стипендійний фонд компанії «Dragon Capital»;
 • 2011 р. – Подяка НаУКМА за бездоганну працю, відданість справі Академії та значний внесок у розбудову Національного університету «Києво-Могилянська Академія»;
 • 2009-2010 р. – Номінація ««Кращий викладач Факультету економічних наук», стипендійний фонд компанії «Dragon Capital»;
 • 2008 р. – грант НаУКМА для написання підручників та навчальних посібників від Міжнародного благодійного фонду Відродження Києво-Могилянської академії;
 • В 2010 році за отримані кошти був виданий підручник – Кредитний ринок: інститути та інструменти: навч.посіб. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 153 с.;
 • 2005-2007 рр. – Стипендія Національної академії наук для молодих учених (Постанова Президії НАН України №110 від 25.05.2005 р.);
 • 2003 р. – Почесна грамота Міністерства фінансів України.

Публікації

Має 69 друкованих праць загальним обсягом біля 61 друк.арк., в т.ч.:

 • Глущенко С.В. Гроші. Кредит. Кредитний ринок: підручник.– К.: НаУКМА, 2015.– 300 с.
 • Credit Market: Providers and Products.- VDM Verlag Dr.Muller GmbH&Co. KG.-2011 – 136 p.
 • Кредитний ринок: інститути та інструменти: навч.посіб. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 153 с.
 • Гроші та кредит: конспект лекцій. – Навч.посібник – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 88 с.
 • Influence external debt commercial banks on the activity of short-term lending in Ukraine// Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Економічні науки, К.: Видавничий дім «КМ Академія» – 2014.-Том 159. – С.22-26 – 0,6 д.а.
 • Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика // Магістеріум. Економічні студії. – НаУКМА. – 2014 – Випуск 56.- С.21-25.- 0,65 д.а.
 • Економіка України: сучасні тенденції доларизації. – В кн. Пошук ефективних механізмів господарювання в контексті сучасної економічної теорії: матеріали науково-практичної конференції (м.Одеса, 30-31 травня 2014 року) / ОНУ імені І.І.Мечникова. У 2-х частинах.– О.: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч.2 -160 с. – стор.124-129 – 0,25 д.а.
 • Таргетування інфляції: ризики запровадження в Україні // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Економічні науки, К.: Видавничий дім «КМ Академія» – 2013. – Том 146 – С.16-21 – 0,7 д.а.
 • Проблеми та напрями формування кошиків світових валют у міжнародному співробітництві. – в кн. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць IX (XXI) Всеукр.наук.-практ.конф., Київ, 14-15 березня 2013 р.- К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 314 с. – С.249-252 – 0,2 д.а.