Дюканова Ніна Михайлівна

Фото: Дюканова Ніна Михайлівна.Ніна Михайлівна Дюканова – доцент кафедри іноземних мов.

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: «Біолог-біохімік, викладач біології та хімії».

Загальний науково-педагогічний стаж – 19 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

Наукові праці, статті, тези

  • Дюканова Н.М., Касьяненко А.Л. Основи редагування наукових статей, написаних англійською мовою. Проблеми освіти. 2018, вип. 89. С. 125-133.
  • Олександрова Г.М., Дюканова Н.М. Основи редагування англійської науково-технічної прози. Intellectual Archives. Toronto: Shiny World Corporation (Canada). 2016. Vol. 5. No 6. P. 91-98.
  • Дюканова Н.М. Основы редактирования документов для Еврокомиссии. Языковой дискурс в социальной практике: Материалы Междунар. научно-практ. конф.(12 апреля 2016 г.). Тверь: Твер. Гос. ун-т., 2016. С. 87-89.
  • Дюканова Н.М. Применение банков фраз в академическом английском языке. Языковой дискурс в социальной практике: Материалы Междунар. научно-практ. конф. Тверь: Твер. Гос. ун-т., 2018. С. 69-73.
  • Дюканова Н.М. Cтилістичні особливості документів для Єврокомісії. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: Матеріали доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 квітня 2016 р. За заг. ред. А.Г.Гудманяна, С.І.Сидоренка. Київ: Аграр Медіа Груп, 2016. C. 134-137.
  • Касьяненко А.Л., Дюканова Н.М. Ділове спілкування як елемент масової комунікації. Матеріали третьої науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічнй та гуманітарний виміри». Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». 2016. С. 369-371.
  • Дюканова Н.М., Касьяненко А.Л. Формування навичок ділового письма у студентів економічних спеціальностей. Матеріали четвертої науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри». Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». 2017. С. 454-455.
  • Дюканова Н.М. Модульна програма вивчення мови. Тези доповідей LXXIV наукової конференції Національного транспортного університету. Київ. 2018. С. 440.

Методичні рекомендації

  • Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна (англійська) мова» для студентів ІV курсів усіх спеціальностей. Уклад.: Н. М. Дюканова, І. В. Стогній. За ред. М. М. Горюнової. Київ: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016. 30с. (електронне видання).
  • Методичні вказівки для самостійної роботи студентів третього курсу навчання з дисципліни «Ділова англійська мова». Уклад. Н.М. Дюканова Н.М., О.С.Требик. Київ: Коледж інформаційних систем і технологій, 2018. – 43 с.