Дюканова Ніна Михайлівна

Фото: Дюканова Ніна Михайлівна.Ніна Михайлівна Дюканова – доцент кафедри іноземних мов.

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: «Біолог-біохімік, викладач біології та хімії».

Загальний науково-педагогічний стаж – 19 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра сучасних європейських мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

 • Дюканова Н.М., Никонорова Л.І. Стилістичні особливості написання наукової статті англійською мовою. – Науковий вісник Волинського національного університету ім.. Л. Українки. Серія «Філологічні науки» – 2010. – С. 186-190.
 • Дюканова Н.М., Рибко О.С. Функціонування англо-американських запозичень у німецькій економічній терміносистемі. – Там же. – С. 362-366.
 • Дюканова Н.М., Рибко О.С. Вплив англіцизмів на німецьку економічну терміносистему. – Науковий вісник НАСОА. – 2010, № 4. – С. 86-90.
 • Дюканова Н.М., Рибко О.С. Вплив англомовних запозичень на німецьку економічну терміносистему. – Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія «Філологічні науки», 2011 р., Вип. 95(2). – С. 340-343.
 • Дюканова Н.М., Никонорова Л.І. Лексико-фразеологічні особливості англійської мови в сучасній економічній прозі. – Науковий вісник Волинського національного університету ім.. Л. Українки. Серія «Філологічні науки». – 2011 р., Вип. 6., Ч.ІІ. – С. 151-154.
 • Дюканова Н.М. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів ІІІ-V курсів економічних спеціальностей заочної форми навчання. – К.: НАСОА, 2011.
 • Дюканова Н.М. Принцип толерантности и современный статус русского языка в Украине. – Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания (Сб. науч. работ под. ред. Л.А.Кудрявцевой). Киев. – 2011. С. – 243-246.
 • Дюканова Н.М.Типи та вживання абревіацій в англійській економічній терміносистемі. – Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 квітня 2012 р. / за заг. редакцією А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренко. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012.- С. 101-105.
 • Дюканова Н.М. Методичні рекомендації до виконання самостійних і контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів ІІІ-V курсів економічних спеціальностей заочної форми навчання. – К.: НАСОА, 2012.
 • Дюканова Н.М., Загородня О.Ф. Поширення абревіатур в англійській економічній терміносистемі та їх структурна класифікація. – Науковий вісник Волинського національного університету ім.. Л. Українки. Серія «Філологічні науки». – 2012 р., Вип. 22 (247) – С. 203-206.
 • Стрельнікова Л.Г., Дюканова Н.М., Постнікова О.М. Методичні рекомендації до складання кандидатського іспиту з англійської мови для аспірантів та здобувачів. – К.:НАСОА, 2012.- 40 с.
 • Дюканова Н.М. «Діловий (діяльницький) підхід до викладання англійської мови за професійним спрямуванням студентам економічних спеціальностей» / Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2013 р. (За заг. ред.. І.В.Лузік, О.М.Ахмалдінової.) – К.: НАУ, 2013. – С.135-136.
 • Дюканова Н.М. Английский язык (с грифом Министерства науки и образования РФ). – Москва: Инфра-М, 2013. – 319 с.
 • Дюканова Н.М. «Граматичні особливості перекладу англійської науково-технічної прози» / Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: матеріали доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 квітня 2013 р. / за заг. ред. А.Г.Гудманяна, С.І.Сидоренка. – К:Аграр Медіа Груп, 2013. – С. 145-149.
 • Дюканова Н.М. Особливості мовної підготовки аспірантів у внз економічного профілю / Н.М. Дюканова // Матеріали першої науково-практичної конференції Стратегія розвитку України: економічнй та гуманітарний виміри». – НАСОА. – 2014. – С. 63-64.
 • Дюканова Н.М. «Фігуральна мова в англійському академічному дискурсі» / «Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару / СНУ ім Лесі Українки, Луцьк, 20 березня 2015 р. – С. 123-Наукова стаття «Структура и специфика написания английской научной статьи» / Языковый дискурс в социальной практике : Сб. науч. трудов. – Тверь: Твер. Гос. ун-т, 2015. – С.91-96.
 • Дюканова Н.М. Английский язык в менеджменте (с грифом Министерства науки и образования РФ). – Москва: Инфра-М, 2015. – 256 с.
 • Дюканова Н.М., Касьяненко А.Л.Вимоги до підготовки аспірантів з англійської мови». – Матеріали першої науково-практичної конференції Стратегія розвитку України: економічнй та гуманітарний виміри». – НАСОА. – 2015 (подано до друку).