Артем’єва Інга Олександрівна

Фото: Артем'єва Інга Олександровна.Інга Олександрівна Артем’єва – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент.

Отримала вищу освіту у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Міжнародна економіка». Науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» було присуджено у 2006 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України на підставі захисту дисертації «Вплив глобалізації на фінансову діяльність корпорацій (досвід розвинутих країн Західної Європи та Північної Америки)». Має вчене звання доцента.

Бере активну участь у розробці методичного забезпечення навчального процесу. Є автором автором-упорядником навчально-методичних комплексів та методичних рекомендацій для вивчення названих дисциплін.

Брала участь у 17 конференціях.

Сфера наукових інтересів

  • Глобальна фінансова система;
  • Грошово-кредитні відносини.

Загальний науково-педагогічний стаж – 9 років (у НАСОА – 8 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-15-02

e-mail: Inga_kaf@ukr.net

Публікації

Має 34 публікації, з них 4 навчально-методичного та 30 наукового характеру (в тому числі 14 – у фахових виданнях, 1 монографія (у співавторстві)). Основні публікції:

  • Артем’єва І. Проблеми розвитку економічної науки в умовах становлення постнекласичної раціональності // Зб. наук. праць. Вип. 51. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2006. – С. 101–112.
  • Артем’єва І. Вплив глобалізації на систему фінансового обліку та звітності // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – 2008. – № 2 (19). – С. 19–24.
  • Артем’єва І.О. Макропруденційна політика в регулюванні фінансових систем // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012. – № 3 (36). – С. 71–76.
  • Артем’єва І.О. Вісник СевНТУ. Серія Економіка і фінанси: збірник наукових праць. – Вип. 130/2012. – С. 14–21.
  • Артем’єва І.О. Взаємодія грошово-кредитної та макропруденційної політик у посткризовій економіці // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2013. – № 1 (38). – С. 66–71.
  • Артем’єва І.О. Розвиток світової фінансово-кредитної системи в умовах глобалізації // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Економіка і фінанси. — 2013. — Вип. 138/2013. — С. 20—27.