Савенко Тетяна Дмитрівна

Фото співробітника академії відсутнє.Тетяна Дмитрівна Савенко – доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук.

1978 року закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю: «Російська мова і література», здобула кваліфікацію: «Філолог. Викладач російської мови та літератури».

Загальний науково-педагогічний стаж – 42 роки. Працює в НАСОА з 2016 року.

 

 

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

Наукові статті, праці, тези

 • «Заголовок як важливий семантико-прагматичний елемент наукового тексту». Матеріали науково-практичної конференції. К., НТУ, 2016, 0,1 др. арк.
 • «Курсорне читання як вищий ступінь рецептивних мовних навичок».// Матеріали Міжнародної наукової конференції. К., НАУ, 2016, 1,5 др. арк.
 • «Системний характер словотворення як фактор оволодіння мовою студентами-іноземцями». Матеріали Міжнародної наукової конференції. К., НАУ, 2017,1,5 др. арк.
 • «Терміносистема як складова навчання студентів-іноземців українській мові». Матеріали науково-практичної конференції. К., НТУ, 2017 р., 0,1 др. арк.
 • «Роль абзацного членування при навчанні студентів-іноземців читанню». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К., НАУ, 2018 р., 2,0 др. арк.
 • «Система контролю як елемент управління навчальним процесом». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К., НАУ, 2018 р., 2,0 др. с.
 • «Проблемні питання навчальної адаптації іноземних студентів на підготовчому факультеті». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К., НАУ, 2018 р., 1,5 др. с.
 • «Оптимізація навчання на основі предметної компетенції студентів-іноземців». Матеріали науково-практичної конференції. К., НТУ, 2018 р., 0,1 др. арк.
 • «До питання про самоконтроль і самокорекцію студентів-іноземців при мовному навчанні». Матеріали науково-практичної конференції. К., НТУ, 2018 р., 0,1 др. арк.
 • «Навчання техніки письма на початковому етапі вивчення іноземної мови». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, ХНУ ім. М.В.Каразіна, 2018 р., 2,0 др. арк.
 • «Використання елементів інтенсивного курсу при мовному навчанні студентів-іноземців». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К., НАСОА, 2018.

Методичні вказівки

 • «Русскийязык. Научный стиль речи. Методические материалы для самостоятельной работы студентов-иностранцев 4 курса всех спеціальностей дневной и заочной форм обучения» (у співавт.). К., НТУ, 2016, 2,0 др. арк.
 • «Українська мова. Науковий стиль мовлення (Основи економічних знань)». Методична розробка для студентів-іноземців 1 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання». К., НТУ, 2017, 2,0 др. арк.
 • «Українська мова. Науковий стиль мовлення (Основи економіки)». Методична розробка для студентів-іноземців 2 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання». К., НТУ, 2018 р., 2,5 др. арк.