Редакційна колегія збірника наукових праць «Прикладна статистика: проблеми теорії та практики»

  • Осауленко Олександр Григорович – доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України(головний редактор);
  • Парфенцева Неля Олексіївна – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (заступник головного редактора);
  • Бондарук Таісія Григорівна – доктор економічних наук, професор;
  • Кадієвський Володимир Андрійович – доктор економічних наук, професор;
  • Попова Валентина Вікторівна – доктор економічних наук, професор;
  • Цаль-Цалко Ю.С. – доктор економічних наук, професор;
  • Шевчук Володимир Олександрович – доктор економічних наук, професор.