Редакційна колегія збірника наукових праць «Прикладна статистика: проблеми теорії та практики»