Редакційна колегія науково-інформаційного журналу «Статистика України»

 • Осауленко Олександр Григорович – головний редактор, ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України.
 • Момотюк Людмила Євгенівна – заступник головного редактора, проректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор економічних наук.
 • Мотузка Олена Миколаївна – відповідальний секретар, доцент Національної академії статистики, обліку та аудиту, кандидат економічних наук.
 • Білинська Марина Миколаївна – віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор.
 • Браун Джеймс – кафедра математичних наук Університету технологій м. Сідней, доктор, професор офіційної статистики.
 • Васєчко Ольга Олександрівна – професор університету Пантеон-Сорбонна Париж 1, доктор економічних наук.
 • Войтович Радміла Василівна – завідувач кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор.
 • Геєць Валерій Михайлович – директор Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, доктор економічних наук, професор, академік НАН України.
 • Герасименко Сергій Сергійович – завідувач кафедри статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор економічних наук, професор.
 • Головач Анатолій Варфоломійович – доктор економічних наук, професор.
 • Гран-Реомм Мішель – професор університету Пантеон-Ассас Париж 2, доктор математичних наук, доктор економіки
 • Єріна Антоніна Михайлівна – доктор економічних наук, професор.
 • Калачова Ірина Володимирівна – професор кафедри туризму Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук.
 • Ковтун Наталія Василівна – завідувач кафедри статистики та демографії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор.
 • Лібанова Елла Марленівна – директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України.
 • Михайлов Володимир Сергійович – виконуючий обов’язки директора Науково-дослідного інституту статистичних досліджень, доктор економічних наук, професор, кандидат філософських наук.
 • Моторин Руслан Миколайович – завідувач кафедри обліку, аудиту і статистики Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, доктор економічних наук, професор.
 • Надолішній Петро Іванович – професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор.
 • Парфенцева Неля Олексіївна – доктор економічних наук, професор.
 • Пирожков Сергій Іванович – радник дирекції Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України.
 • Попова Валентина Вікторівна – завідувач кафедри економіки підприємств Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор економічних наук, професор.
 • Пугачова Марина Володимирівна – доктор економічних наук, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
 • Ревенко Андрій Пилипович – доктор економічних наук, професор.
 • Рижих Василь Миколайович – професор Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор.
 • Розпутенко Іван Васильович – професор Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор.