Науково-інформаційний журнал «Статистика України»

Фото: Науково-інформаційний журнал «Статистика України».Науково-інформаційний журнал «Статистика України» є щоквартальним фаховим виданням, яке видається з 1998 року.

Засновник (співзасновники) журналу: Державна служба статистики України, Державне підприємство «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень» (його правонаступник – Державне підприємство «Науково-дослідний інститут статистичних досліджень», Національна академія статистики, обліку та аудиту та Національна академія державного управління при Президентові України.
Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 19506-9306 ПР від 16.11.2012 року (перереєстровано).

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України:

  • з економічних наук – з 1999 року, перереєстровано рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 (наказ МОН України від 13.07.2015 № 747);
  • з державного управління – з 2001 року, перереєстровано постановою президії ВАК України від 26.05.2010 року № 1–05/4.

Web-сайти, на яких представлено науковий журнал:

На сторінках журналу висвітлюються найважливіші теоретичні та практичні питання зі статистики та державного управління, зокрема публікуються матеріали з питань макроекономічної, соціальної та регіональної статистики, соціально-економічного розвитку України, державного управління та менеджменту. Значна увага приділяється статистичному моніторингу, сучасним інформаційним технологіям, міжнародним та зарубіжним проектам і програмам у галузі статистичних спостережень. Подаються законодавчі акти та офіційна статистична інформація, матеріали з історії статистики, поточна хроніка, бібліографія.

Серед авторів журналу – відомі вчені та фахівці України, країн близького та далекого зарубіжжя. Ведеться велика робота з публікації результатів досліджень аспірантів і докторантів у галузях статистики та державного управління.

Журнал розрахований на працівників статистичних органів, державних службовців, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, користувачів статистичними даними, фахівців з економіки, управління та планування, підприємців та усіх, хто цікавиться сучасною статистикою.

Адреса редакції

закрити

Кабінет № 70, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-36-48

e-mail: rvv_nasoa2015@ukr.net

Архів номерів збірника

2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015
  • № 1 (64)
  • № 2 (65)
  • № 3 (66)
  • № 4 (67)
  • № 1 (68)
  • № 2 (69)
  • № 3 (70)
  • № 4 (71)