Редакційна колегія збірника наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту»

 • Осауленко Олександр Григорович – головний редактор, ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України.
 • Шевчук Володимир Олександрович – заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор.
 • Новікова Лариса Анатоліївна – відповідальний редактор.
 • Албаглі Клод – доктор економічних наук, Президент Інституту CEDIMES (Франція).
 • Бондарук Таїсія Григорівна – доктор економічних наук, професор.
 • Дідманідзе Ібраім Шотаєвич – доктор фізико-математичних наук, професор (Грузія).
 • Єременко Володимир Григорович – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Жук Валерій Миколайович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Кадієвський Володимир Андрійович – доктор економічних наук, професор.
 • Кістерський Леонід Леонідович – доктор економічних наук, професор.
 • Корінько Микола Данилович – доктор економічних наук, професор.
 • Матюшок Володимир Михайлович – доктор економічних наук, професор (Росія).
 • Моцний Федір Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 • Мокій Анатолій Іванович – доктор економічних наук, професор.
 • Надольний Іван Федотович – доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Ольжевскі Леон – доктор економічних наук, професор (Польща).
 • Пантелеєв Володимир Павлович – доктор економічних наук, професор.
 • Парфенцева Неля Олексіївна – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Пилипенко Олексій Іванович – доктор економічних наук, доцент.
 • Попова Валентина Вікторівна – доктор економічних наук, професор.
 • Пузанов Ігор Іванович – доктор економічних наук, професор.
 • Редько Олександр Юрійович – доктор економічних наук, професор.
 • Фахрутдінова Олена Валеріївна – доктор економічних наук, професор (Росія).
 • Шавриня Байба Раймондівна – доктор економічних наук, професор (Латвія).

Технічне забезпечення

 • Комп’ютерний набір: Пашковська Анна Юріївна.
 • Комп’ютерна верстка: Жабіна Н. І.
 • Літературна редакція : Сатрапінська Л.Л., Гончарова Т. В., Стрельнікова Л. Г.

Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори. Висловлені у статтях думки та пропозиції можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань. Передруки і переклади дозволяються лише за згодою автора та редакції.