Відділ по роботі з відокремленими структурними підрозділами

Фото: Загальне фото співробітників відділу по роботі з відокремленими структурними підрозділами.Відділ по роботі з відокремленими структурними підрозділами Національної академії статистики, обліку та аудиту – функціональний підрозділ академії, основною метою діяльності якого є:

  • організаційно-правове забезпечення діяльності відокремлених структурних підрозділів;
  • контроль та координація роботи відокремлених структурних підрозділів, здійснення нагляду за дотриманням і виконанням чинних нормативно-правових актів;
  • здійснення моніторингу ресурсного забезпечення освітнього процесу у відокремлених структурних підрозділах, його організацію та проведення.

Головними завданнями відділу є забезпечення організації і проведення освітньої діяльності відокремленими структурними підрозділами академії у відповідності до вимог чинного законодавства України у сфері вищої освіти, дотримання підрозділами державних стандартів вищої освіти, забезпечення якісної підготовки фахівців у відповідності до встановлених вимог і нормативів, забезпечення поточного контролю за діяльністю відокремлених структурних підрозділів та їх зворотнього зв’язку з Академією.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 60, Відділ по роботі з відокремленими структурними підрозділами, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-72-86

e-mail: filii@nasoa.edu.ua

Завідувач відділу

photo

Корнієнко Петро Сергійович

положення: Заступник першого проректора по роботі з ВСП, доцент
кандидат юридичних наук, доцент

резюме

Детальніше

Склад відділу