Науково-дослідний центр

Науково-дослідний центр є структурним підрозділом Національної академії статистики, обліку та аудиту, який створено у 2015 році для забезпечення науково-дослідної та інноваційної діяльності.

Центр підпорядковується проректору з науково-педагогічної та наукової роботи, який здійснює координацію і контроль за його діяльністю.

Основні завдання Центру:

  • сприяння підвищенню значущості науково-дослідної та інноваційної діяльності й перетворенню науки та інновацій у визначальні чинники якісного розвитку освітнього процесу, розвитку наукових шкіл і провідних наукових колективів Академії;
  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку економіки України;
  • координація здійснюваної в Академії науково-дослідної, науково-методичної, експериментальної і технологічної роботи;
  • розвиток взаємовигідних міжнародних наукових зв’язків, виконання спільних наукових-дослідних проектів і програм при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науковою інформацією; використання прийнятих в міжнародній практиці форм міжнародних наукових обмінів.

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову та науково-технічну експертизу», «Про інноваційну діяльність», нормативними актами Кабінету Міністрів України, нормативно-директивними документами Міністерства освіти і науки України, нормативними та нормативно-правовими актами Державної служби статистики України, Статутом НАСОА, Положенням про Науково-дослідний центр Національної академії статистики, обліку та аудиту, рішеннями та наказами НАСОА, що стосуються діяльності Центру