Додаток №2

Рейтинг Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування” ( I етап).

1 2 3 4 5 6 7 8
№ п/п Вищий навчальний заклад Назва наукової роботи Науковий керівник Автор Авторський шифр Код НАСОА Рейтингові бали
1 Житомирський національний агроекологічний університет Облік та контроль земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Киян Алла Валеріанівна Шишка Роман Сергійович account-rom 2018/141 95
2 Луцький національний технічний університет Оцінка активів за справедливою вартістю: проблеми науки та практики Чудовець Віталій Васильович Якимчук Дмитро Дмитрович Освіта 2018/047 94
3 Миколаївський національний аграрний університет Відпустка: від історії до обліку Теловата Марія Теодозіївна, Чебан Юлія Юріївна Маноїл Лія Спиридонівн, Дворніцька Тетяна Петрівна Ілюзія відпочинку 2018/089 91
4 Національний університет біоресурсів і природокористування України Облік біологічних активів: вітчизняний і зарубіжний досвід Калюга Євгенія Василівна Шендерівська Юлія Леонідівна ЮШ2018 2018/093 90
5 Житомирський національний агроекологічний університет Впровадження облікової політики ЄС в законодавстві України Мороз Юлія Юзефівна Козлова Тетяна Геннадіївна Європейський шлях 2018/138 90
6 Національна академія статистики, обліку та аудиту Електронні гроші: суть, основні поняття та особливості обліку Теловата Марія Теодозіївна Харченко Неля Анатоліївна Гладіолус 2018/029 88
7 Національний університет харчових технологій Оцінювання податкового навантаження і впровадження податкового планування на сучасному промисловому підприємстві Колос Ірина Василівна Бунь Богдана Анатоліївна Плануй тягар 2018/111 88
8 Київський національний торговельно-економічний університет Облік і оподаткуванння операцій із криптовалютами Костюченко Валентина Миколаївна Малиновська Альона Михайлівна Мамонова Анастасія Вадимівна Криптовалюта 2018/043 83
9 Харківський державний університет харчування та торгівлі Облік і аудит заробітньої плати та розрахунків з працівниками на сільськогосподарських підприємствах Кашперська Анастасія Іванівна Струпова Аліна Геннадіївна Облік і аудит 2018/002 83
10 Ужгородський національний університет Облікова інформація про операційні витрати та її аналізи на підприємствах енергорозподільчої галузі Макарович Вікторія Констянтинівна Дьордай Вероніка Петрівна Операційні витрати 2018/137 82
11 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Електронні гроші: сутність, облік та шляхи його удосконалення Ковальова Тетяна Володимирівна Українець Пауліна Сергіївна Озерова Олена Олександрівна Електронні гроші 2018/067 82
12 Херсонський національний технічний університет Гібридна система обліку витрат (hybrid costing system): теоретичне обгрунтування та прктичне використання на підприємствах України (на матеріалах Другої херсонської філії ТОВ ТД “Кампус Коттон Клаб”) Яценко Вікторія Федорівна Місюра Олександр Юрійович 1203 2018/116 81
13 Запорізький національний університет Підготовчий етап процедури “дью-ділідженс”, як аудиторської послуги: теоретико – методичні аспекти Проскуріна Неля Миколаївна Кулачко Марія Юріївна Дью-ділідженс 2018/142 81
14 Львівський торговельно – економічний університет Обліково – аналітичне забезпечення у системі управління операціями з переробки давальницької сировини Куцик Петро Олексійович Будай Оксана Іванівна Давальницька 2018/026 81
15 Харківський торговельно-економічний інстиут Київського національного торговельно-економічного університету Міжнародна мова бізнес звітності Кузнєцова Світалана Олександрівна Борисенко Анна Олександрівна Христофор Альона Валеріївна Мова бізнесу 2018/022 80
16 Львівський торговельно – економічний університет Позабалансовий облік у сучасній інформаційній системі підприємства Головацька Світлана Іванівна Грищенко Остап Володимирович Позабаланс 2018/126 80
17 Державний університет інфраструктури і технологій Податок на прибуток: генезис облікового забезпечення Малишкін Олександр Іванович Крилова Ірина Олександрівна Процепова Анастасія Дмитрівна Генезис 2018/051 78
18 Київський національний університет технологій та дизайну Організаційні та методичні засади обліку і аналізу виробничих запасів на підприємстві Скрипник Маргарита Іванівна Сайко Катерина Ігорівна Транспорт 2018/041 78
19 Національний університет “Львівська політехніка” Розвиток нефінансової звітності в інформаційному забезпеченні менеджменту компаній Пилипенко Любомир Миколайович Редько Мар”яна Олександрівна Облік 2018/019 77
20 Житомирський державний технологічний університет Факторинг як механізм управління дебіторською заборгованістю Іваненко Валентина Олександрівна Ковальчук Оксана Романівна maknae97 2018/023 77
21 Харківський національний університет будівництва та архітектури Вплив змін у податковому законодавстві на депозити фізичних осіб Внукова Наталія Миколаївна Холкіна Єлізавета Миколаївна Бочкова Катерина Валентинівна Податок на депозити 2018/005 77
22 Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара Особливості організації обліку доходів у бюджетній установі в умовах законодавчих змін Гільморе Тетяна Вікторівна Лень Анастасія Володимирівна AD ASTRA 2018/068 76
23 Ужгородський національний університет Особливості справляння ПДВ на підприємствах в сучасних умовах господарювання Даньків Йосип Якимович Яксманицька Ірина Іванівна Оподаткування 2018/017 76
24 Національний університет біоресурсів і природокористування України Реінжиніринг в обліково – аналітичному управлінні виробничими запасами Лазаришина Інна Дмитрівна Барановська Яна Олегівна ЯН2018 2018/011 76
25 Сумський державний університет Дослідження впливу екологічного оподаткування на показники сталого розвитку суспільства Самусевич Ярина Валентинівна Солодуха Марія Вікторівна Екологічне оподаткування 2018/057 76
26 Тернопільський національний економічний університет Криптовалюта: економічна сутність та особливості обліку Денчук Павло Никифорович Дзюрман Руслана Олександрівна, Маринович Оксана Олегівна Криптовалюта 2018/065 75
27 Київський кооперативний інститут бізнесу і права Обліково – аналітичне забезпечення розрахунків з оплати праці на підприємстві Лисюк Альона Василівна Положухно Софія Володимирівна Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з оплати праці на підприємстві 2018/084 75
28 Національний університет “Львівська політехніка” Особливості обліку, аналізу та контролю дебіторської заборгованості комунальних підприємств Грицай Ольга Іванівна Федина Оксана Олегівна Котермак 2018/114 74
29 Донецький національний університет імені Василі Стуса Внутрішній аудит якості діяльності ВНЗ у сучасних конкурентних умовах Разборська Олена Олександрівна Мошура Людмила Олегівна Творчість безсмертна 2018/013 74
30 Миколївський національний аграрний університет Відновлення бухгалтерського обліку та напрями вдосконалення його організації Лугова Ольга Іванівна Крижановська Наталя Миколаївна Іванова Ірина В”ячеславівна Nota Bene 2018/090 73
31 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Науково-методичні аспекти державного аудиту ефективності антикорупційної політики України Слободяник Юлія Борисівна Волобуєва Людмила Володимирівна Антикорупційний аудит 2018/088 72
32 Житомирський державний технологічний університет Вплив едектронного документообігу на формування та розрахунки податку на додану вартість Чижевська Людмила Віталіївна Лук”янчук Олександр Іванович EdVBO 2018/009 72
33 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Облік і аудит електронних грошей Мельник Тетяна Григорівна Мороз Юлія Миколаївна Електронні гроші 2018/144 71
34 Львівський інститут економіки і туризму Формування моделі організації зовнішнього аудиту в Україні з метою адаптації до вимог ЄС Скаско Олег Іванович Солдат Оксана Андріївна Орхідея 2018/003 71
35 Житомирський національний агроекологічний університет Облікове забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович Бачинська Аліна Євгеніївна Обслуговуючі кооперативи 2018/034 71
36 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Облік розрахунків і звітність за податком на додану вартість щодо операцій, які не є господарською діяльністю платника податку Ковач Світлана Іванівна Шарапка Катерина Олександрівна ПДВ 2018/016 69
37 Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара Удосконалення організації обліку основних засобів на промислових підприємствах Гільморе Тетяна Вікторівна Данилова Вікторія Євгеніївна PER ASPERA 2018/128 69
38 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Обліково – аналітичне забезпечення управління контрактною діяльністю Часовнікова Юлія Сергіївна Тишкевич Станіслав Станіславович Обліково – аналітичне забезпечення 2018/037 68
39 Миколївський національний аграрний університет Удосокналення організації обліку кредиторської заборгованості та аналізу платоспроможності сільськогосподарських підприємств Козаченко Лілія Анатоліївна Мец Надія Сергіївна Платіжна політика 2018/085 68
40 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Пенсійна реформа: проблемні питання нарахування внесків до Пенсійного фонду України Дмитренко Алла Василівна Різник Анна Олексіївна Світ знань 2018/035 68
41 Київський національний торговельно-економічний університет Система контролю якості аудиторських послуг в Україні Заремба Ольга Олександрівна Глечик Вікторія Миколаївна Контроль якості 2018/008 67
42 Уманський національний університет садівництва Облік витрат та виходу продукції скотарства в ДП “ДГ “Нива” ІРГТ НААН Христофорського району Черкаської області Шевченко Наталія Олександрівна Безніздра Світлана Олександрівна Тваринництво – стратегія 2018/100 67
43 Національний університет водного господарства та природокористування Облікове забезпечення соціальної складової виплат працівникам підприємства на засадах збалансованого використання трудових ресурсів Левицька Світлана Олексіївна Хомич Оксана Володимирівна Виплати працівникам 2018/110 66
44 Львівський національний аграрний університет Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва Андрушко Руслана Петрівна Михальчук Лілія Юріївна Лінія 2018/119 66
45 Львівський торговельно – економічний університет Обліково – контрольне забезпечення у системі управління експортно – імпортними операціями підприємства Куцик Петро Олексійович Кочурка Едуард Вікторович Зовнішні операції 2018/105 66
46 ВП НУБІП України “Бережаньский агротехнічний інститут Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення та внутрігосподарського контролю поточних біологічних активів Качмар Оксана Василівна Сметана Ірина Богданівна Біологічні активи 2018/104 66
47 Харківський державний університет харчування та торгівлі Управлінський облік в інформаційній системі підприємств ресторанного бізнесу Кваша Ольга Олександрівна Ситник Каріна Вячеславівна Стратегія обліку 2018/134 66
48 Ужгородський національний університет Методика аналізу операцій з формування управлінської обліково-аналітичної інформації про товарні запаси підприємства Колісник Галина Миколаївна Завацька Вікторія Вікторівна Аналіз і адміністрування 2018/115 65
49 Одеський державний аграрний університет Облік розрахунків та податками та аналіз податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства Найда Андрій Васильович Д”якова Анастасія Ігорівна Петросталь 2018/096 65
50 Львівський національний аграрний університет Методичний інструментарій в обліковому забезпеченні виробництва зернових культур Жидовська Наталія Михайлівна Горбань Дмитро Олегович Обсервація 2018/083 64
51 Інститут банківської справи ДВНЗ “Університет банківської справи” Дієві метрики для оцінки стартапу Шурпенкова Руслана Казимирівна Супрун Вікторія Вадимівна Показники метрик 2018/061 64
52 Національна металургічна академія України Організація складання річного бюджетного звіту установи з використанням сітьової моделі Король Григорета Олександрівна Бракаренко Владислав Олександрович Річний звіт 2018/118 62
53 Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара Особливості організації та відображення в обліку витрат у державному секторі Єлісєєва Оксана Костянтинівна Новицька Наталія Сергіївна BONA MENTE 2018/078 62
54 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Сучасні питання та проблеми організації обліку основних засобів на підприємствах України Рижикова Наталія Іванівна Боримська Дарина Дмитрівна Активи 2018/070 62
55 Одеський національний політехнічний університет Методичні засади та податкові аспекти обліку та контролю оплати праці в сучасних умовах Ананська Марина Олексіївна Товкан Дар”я Миколаївна Наука сьогодення 2018/121 62
56 Київський національний університет технологій та дизайну Організаційні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів Скрипник Маргарита Іванівна Коляновська Віталіна Олегівна Основні засоби 2018/049 62
57 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут” Облік екологічного і продуктивного стану земель сільськогосподарського призначення як об”єкта оподаткування Кушніренко Олександр Анатолійович Федяєва Валентина Олександрівна Екологія 2018/052 62
58 Університет митної справи та фінансів Кількісна оцінка якісних характеристик системи бухгалтерського обліку підприємств – суб”єктів зовнішньоекономічної діяльності Книшек Оксана Олексіївна Кіка Анастасія Сергіївна 17/18-31 2018/062 61
59 Інститут банківської справи ДВНЗ “Університет банківської справи” Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємства Шубіна Світлана Валентинівна Екгардт Анжеліка Євгенівна Пасивні операції 2018/082 61
60 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича Криптовалюта як новий об”єкт бухгалтерського обліку Кудлаєва Наталія Вікторівна Погрібна Світлана Петрівна Криптовалюта 2018/044 61
61 Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету Аналіз та управління зерновими запасами на підприємствах Вінницької області Кудирко Олена Михайлівна Пилипишина Ірина Ігорівна Аналіз запасів 2018/102 61
62 Одеська національна академія харчових технологій Облік розрахунків з покупцями та замовниками на ТОВ “Форес” Маркова Тетяна Дмитрівна Стрепенюк Марина Миколаївна Покупці та замовники 2018/074 61
63 Херсонський національний технічний університет Соціальна відповідальність студентів спеціальності “Облік і оподаткування” Стефанович Наталія Ярославівна Красікова Юлія Ігорівна Дем”янова Ганна Григорівна Відповідальність 2018/081 60
64 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Подання інформації про земельні ділянки у фінансовій звітності за міжнародними стандартами Дубовая Валентина Володимирівна Давидова Ірина Вячеславівна Краса 2018/058 60
65 Львівський національний аграрний університет Моделювання бухгалтерського відображення екологічної діяльності в системі обліку сільськогосподарських підприємств Прокопишин Оксана Степанівна Столярчук Анастасія Василівна Нескінченність 2018/072 59
66 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Особливості обліку прибутку і його оподаткування за П(С)БО та МСФО Линник Олена Іванівна Калюжна Карина Юріївна Інтеграція 2018/129 59
67 Харківський національний університет будівництва та архітектури Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів Карпенко Владислава Валентинівна Федоренко Наталя Сергіївна Основні засоби 2018/087 58
68 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Дискримінантний аналіз в прогнозуванні неплатоспроможності підприємства Голеско Ірина Олегівна Лук”яненко Ганна Констнтинівна Банкрутство 2018/032 58
69 Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету Методика обліку соціальних витрат підприємства щодо соціального захисту персоналу: чинна практика та напрями удосконалення Овсюк Нана Василівна Вечірко Ірина Олександрівна Соціальний захист 2018/098 58
70 ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет” Структурні основи формування фінансової звітності її аудиту Шепель Інеса Вадимівна Гродська Альона Сергіївна Фінансова звітність 2018/095 58
71 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Особливості Обліку дебіторської заборгованості на підприємстві Демченко Тетяна Анатоліївна Ковальчук Марина Сергіївна Контроль 2018/143 56
72 Харківський університет міського господарства імені О.М. Бекетова Актуальні питання обліку основних засобів Карпушенко Марія Юріївна Гончарова Анна Ігорівна Основні засоби 2018/015 55
73 Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Податок на прибуток: вітчизняний та зарубіжний досвід Столяр Людмила Георгіївна Рудик Катерина Ярославівна Шлях України 2018/004 55
74 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Удосконалення обліку і аналіз розрахунків підприємства з покупцями Бондарчук Наталія Володимирівна Бушна Юля Анатоліївна Розрахунки з покупцями 2018/109 55
75 Сумський державний університет Дисконтування та справедлива вартість у фінансовій звітності за МСФЗ Плікус Ірина Йосипівна Новак Ксенія Сергіївна Дисконтуй бухгалтер 2018/077 55
76 Харківський університет міського господарства імені О.М. Бекетова Облік фінансових інструментів за міжнародними та національними стандартами: порівняльний аналіз, гармонізація та перспективи розвитку Власова Олена Євгеніївна Селіванова Вікторія Володимирівна Фінансові інструменти 2018/108 54
77 Львівський національний університет імені Івана Франка Обліково-аналітичне забезпечення процесу функціонування CRM-системи для прийняття управлінських рішень на підприємстві Струк Наталія Семенівна Колток Ірина Романівна Облік аналіз 2018/031 54
78 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Знецінення фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 Чучук Юрій Володимирович Кашуба Василь Йосипович Д5 2018/063 54
79 Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств хлібопекарської галузі Балазюк Оксана Юріївна Западнюк Юлія Віталіївна Собівартість 2018/103 53
80 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Електронні гроші: сьогодні та майбутнє а обліковому аспекті Рагуліна Ірина Іванівна Колісник Марина Олександрівна Електронні гроші 2018/020 53
81 Університет державної фіскальної служби України Використання досвіду країн ЄС при формуванні облікової політики підприємств України Колісник Олена Пилипівна Дойонко Анастасія Михайлівна Нові можливості 2018/135 53
82 ДВНЗ “Криворізький національний університет” Особливості обліку онлайн-ресурсів Адамовська Вікторія Сергіївна Мартиненко Вікторія Миколаївна Сила інтернету 2018/092 53
83 Сумський державний університет Фіскальна ефективність податку на прибуток для держави та бізнесу Височина Аліна Володимирівна Таранченко Аліна Дмитрівна Фіскальна ефективність 2018/054 53
84 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Турган-Барановського Зовнішній аудит як метод боротьби з корупцією Шендригоренко Марина Трохимівна Кєтінг Олександр Зарзар Закон і порядок 2018/125 53
85 Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кузнєцова Світалана Олександрівна Кузнєцова Світалана Олександрівна, Терпак Ірина Олександрівна, Забєліна Лілія Терентіївна Калькулювання 2018/010 52
86 Київський кооперативний інститут бізнесу і права Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на поліпшення основних засобів Білозор Людмила Василівна Чепчак Ніна Олександрівна Витрати на поліпшення основних засобів 2018/046 52
87 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Малікова Ірина Петрівна Журавльова Анастасія Іванівна 03061997 2018/112 50
88 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Продаж товарів зі знижками: особливості відображення в обліку Дроздова Олена Геннадіївна Пащенко Ірина Володимирівна 01199512 2018/024 50
89 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича Обліково-аналітичне забезпечення виконання податкових зобов”язань суб”єкта господарювання в контексті трансформації системи оподаткування Гангал Людмила Сергіївна Статна Яна Сергіївна Управління податками 2018/099 50
90 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Організація бухгалтерського обліку в умовах аутсорсингу Костенко Юрій Олексійович Ченцова Ірина Андріївна Вектор 2018/131 50
91 Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського Обліковий аспект вирішення агентської проблеми Циган Раїса Миколаївна Синятко Альона Олексіївна Великий вибух 2018/066 50
92 Київський національний університет технологій та дизайну Облік, аналіз і аудит виробних запасів на підприємстві Бунда Ольга Миколаївна Войналович Наталія Миколаївна Виробничі запаси 2018/127 50
93 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Облік власного капіталу підприємства як запорука його розвитку Дем”янишина Олеся Андріївна Мамедова Анастасія Русланівна Біла рада 2018/133 50
94 Український державний університет залізничного транспорту Гудвіл: його економічна сутність та особливості обліку Мінка Вікторія Феліксівна Гречишкіна Тетяна Дмитрівна Друге майно 2018/001 49
95 Інститут банківської справи ДВНЗ “Університет банківської справи” Військовий збір як різновид цільового податку: реалії та проблеми Гирик Ольга Семенівна Білокриницька Марія Станіславівна Кравчук Вікторія Ігорівна Ейсфера 2018/038 49
96 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Обґрунтування перспектив розвитку фіскальної децентралізації в Україні Найденко Олексій Євгенович Старіков Андрій Вікторович Децентралізація – фінансова стабільність регіонів 2018/136 49
97 Білоцерківський національний аграрний університет Організація та шляхи удосконалення обліку, аудиту і аналізу розрахунків з покупцями та замовниками Хомяк Наталія Василівна Янчук Анастасія Тарасівна Ефект 2018/086 48
98 Запорізька державна інженерна академія Удосконалення аудиту заробітньої плати Подмешальська Юлія Володимирівна Стафійчук Катерина Вячеславівна Зарплата- нерви підприємства 2018/006 48
99 ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет” Практичні аспекти організації інвентаризації активів і зобов”язань Скрипник Світлана Валентинівна Базілєва Анастасія Олександрівна Організація інвентаризації 2018/080 48
100 Національна академія статистики, обліку та аудиту Міжнародні стандарти фінансової звітності та знецінення фінансових активів на прикладі КП “Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” Лубенченко Ольга Едуардівна Півньова Оксана Миколаївна Стандарт 2018/050 47
101 Національний університет “Острозька академія” Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості підприємств кондитерської галузі України з метою підвищення їхньої конкурентноспроможності у контексті облікової дисторсії Харчук Юлія Юріївна Федорова Катерина Олександрівна Дебіторська заборгованість 2018/012 47
102 Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції лісового господарства Столяр Людмила Георгіївна Харина Марія Василівна Берегомет 2018/140 47
103 Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету Аналіз фінансового стану та вибір стратегії управління виробничого підприємства на прикладі ПрАТ “Маяк” Даценко Ганна Василівна Сінельникова Наталія Павлівна Стратегія-результат 2018/101 47
104 Український державний університет залізничного транспорту Концепція доходів в бухгалтерському обліку та їх подання у фінансовій звітності Єфіменко Тетяна Іванівна Шамрай Анастасія Євгенівна Шукай вигоду 2018/069 46
105 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Вплив податку на прибуток на показники діяльності підприємств за різних правових умов Соколенко Володимир Анатолійович Панченко Анастасія Сергіївна Запобіжник 2018/132 46
106 Таврійський державний агротехнологічний університет Облік і аудит витрат на оплату праці на підприємстві Синяєва Людмила Василівна Кондратюк Олександра Володимирівна Аскон 2018/007 45
107 Національна академія статистики, обліку та аудиту Облікова політика підприємства щодо узагальнення даних для складання звітності і світова практика Курило Ганна Михайлівна Іщук Михайло Сергійович Облікова політика 2018/064 45
108 Білоцерківський національний аграрний університет Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими витратами підприємств Томілова Надія Олександрівна Рябоконь Олена Володимирівна Витрати 2018/040 45
109 Уманський національний університет садівництва Облік виробничих запасів та шляхи його удосконалення на сільськогосподарському підприємстві Аніщенко Галина Юріївна Бездітна Тетяна Юріївна Запаси – стабільність 2018/018 44
110 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Турган-Барановського Перпективи розвитку інтегрованого обліку в Україні Шевченко Любов Ярославівна Марченко Ірина Романівна Інтегрований облік 2018/113 44
111 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Фінансова звітність за сегментами у системі підприємств транспортування газу Кафка Софія Михайлівна Дорош Ірина Сергіївна Д1 2018/059 43
112 Університет митної справи та фінансів Вплив застосування методів оцінки вибуття запасів на результати діяльності підприємства Єдинак Тетяна Сергіївна Омельницька Юлія Едуардівна 17/18-29 2018/076 42
113 Білоцерківський національний аграрний університет Удосконалення обліку дебіторської заборгованості Хомовий Сергій Михайлович Рева Анжеліка Юріївна Дебіторочка 2018/014 42
114 Сумський національний аграрний університет Необоротні активи: теоретичні та методологічні основи обліку (база дослідження ФГ “Вітчизна-Тиниця” Бахмацького районі Чернігівської області Ткаль Ярміла Сергіївна Костюк Ілона Валеріївна Необоротні активи 2018/053 42
115 Український державний університет залізничного транспорту Інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішнього контролю в системі управління підприємством Ревуцька Лілія Євгенівна Фролова Аліна Володимирівна Внутрішній контроль 2018/045 41
116 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Бухгалтерський аутсорсинг, як інноваційний інструмент оптимізації діяльності підприємств Давидюк Тетяна Вікторівна Легоцька Юлія Ігорівна Консалтинг 2018/123 41
117 Запорізька державна інженерна академія Аналіз та удосконалення виробничих запасів на підприємстві ТОВ “Бердянський завод залізобетонних виробів” Гамова Оксана Вікторівна Ашифіна Тетяна Юріївна Виробничі запаси 2018/117 40
118 Одеська національна академія харчових технологій Організація внутрішньогосподарського контролю основних засобів у ТОВ “Форес”: шляхи вдосконалення Васьковська Катерина Олександрівна Прокопенко Олександра Андріївна Основні засоби 2018/094 39
119 Сумський національний аграрний університет Облік та аудит доходів і витрат від операційної діяльності ( база дослідження ТОВ “Таланлегпро” м. Ромни Сумської області) Чуб Юлія Володимирівна Ситник Анна Василівна Операційна діяльність 2018/124 38
120 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Облік готової продукції підприємства Бержанір Інна Анатоліївна Коротич Андрій Володимирович Товар 2018/130 38
121 Харківський університет міського господарства імені О.М. Бекетова Методичний підхід к вибірковому дослідженню в аудиті Андренко Олена Анатоліївна Стеклова Надія Володимирівна Атрибутивна вибірка 2018/071 37
122 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Аналіз та стратегічні напрями зростання прибутків підприємств Горкавий Володимир Кузьмич Панченко Ірина Олександрівна Фінанси 2018/107 37
123 ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет Дослідження сучасного стану банківської системи України. Аналіз пасивних банківських операцій на прикладі ПАТ “Державний ощадбанк України” Бессонова Галина Павлівна Бессонова Анна Володимирівна Пасивні операції 2018/079 37
124 Одеська національна академія харчових технологій Облік готової продукції та її реалізації у ТОВ “Форес” Євтушевська Ольга Олександрівна Римар Ганна Андріївна Готова продукція 2018/073 36
125 Донбаська державна машинобудівна академія Формування бюджету ОТГ та напрями вдосконалення його обліку і оподаткування Акімова Олена Володимирівна Пилипенко Олена Едуардівна Облік і оподаткування в ОТГ 2018/120 33
126 Сумський національний аграрний університет Облік і аудит сировини й матеріалів (на прикладі ПАТ Сумський завод “Насосенергомаш” м. Суми Славкова Олена Павлівна Подьячева Анастасія Ігорівна Сировина й матеріали 2018/060 32
127 Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського Оподаткування заробітньої плати Ужва Алла Миколаївна Дрокіна Яна Валеріївна Оподаткування заробітньої плати 2018/021 30
128 Університет митної справи та фінансів Оцінка ефективності бюджетно-податкового стимулювання сільськогосподарських підприємств та шляхи його вдосконалення Тополенко Надія Михайлівна Козова Дар”я Володимирівна 17/18-30 2018/025 29
129 ДВНЗ “Криворізький національний університет” Оподаткування прямих та непрямих витрат Адамовська Вікторія Сергіївна Демченко Євгенія Віталіївна Європейський облік 2018/056 24
130 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Облік та оцінка фінансового потенціалу підприємства Піддубна Людмила Іванівна Вергун Таїсія Вікторівна Фінансовий потенціал 2018/139 23
131 Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно економічного університету Методичні засади та проблеми практичного застосування аналізу рентабельності промислового підприємства Рубан Ліна Олегівна Гапоненко Анастасія Євгенівна Промислове підприємство 2018/091 23
132 Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського Удосконалення методики аналізу ефективності використання основних засобів підприємства Гнатенко Євгенія Петрівна Чекіна Анжеліка Сергіївна Аналіз основних засобів 2018/097 20