Студентське економічне товариство Golden Capital

Фото: Студентське економічне товариство «Golden Capital».На кафедрі фундаментальних економічних дисциплін функціонує студентське економічне товариство Golden Capital.

Студентське економічне товариство Golden Capital як структурна складова студентського наукового офісу являє собою творчий колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності досягнення науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання. Основною метою наукового гуртка є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності.

Слід зазначити, що наукова робота студентів Національної академії статистики, обліку та аудиту спрямована на підготовку і виховання майбутніх фахівців і здійснюється за такими напрямами:

  • Участь студентів у роботі студентського гуртка;
  • Участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт;
  • Участь у студентських наукових конференціях різних рівнів;
  • Підготовка наукових студентських публікацій.

Одним із напрямів студентської наукової роботи є участь у наукових гуртках, які стимулюють розвиток наукових здібностей студентів, сприяють їх становленню, як майбутніх дослідників.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 604, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-42-20
e-mail: kaf_fed@nasoa.edu.ua