Нормативна база «Young Generation»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням установчих зборів
засновників МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЯНГ ДЖЕНЕРЕЙШН ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ»
Протокол від 15.05.2015 № 1

СТАТУТ

МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ЯНГ ДЖЕНЕРЕЙШН
ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ»

КИЇВ – 2015

РОЗДІЛ 2. МЕТА, НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ,
ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Організації є: розвиток здібностей обдарованої молоді – молодих науковців в освітній і науковій галузях; популяризація та сприяння зростанню рівня розвитку освіти і науки; впровадження інноваційних технологій; співпраця з НАСОА і іншими провідними вітчизняних та іноземними вищими навчальними закладами, роботодавцями, іншими громадським об’єднаннями, спілками, об’єднаннями, федераціями, в тому числі і міжнародними; координація зусиль НАСОА, інших організацій, установ та громадян, зацікавлених у розвитку Організації; об’єднання студентів, аспірантів, докторантів, молодих науковців НАСОА і інших провідних вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів, інших осіб для організації студентської науково-дослідної роботи, сприяння підвищенню якості науково-практичної підготовки студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців, розширенню їх загального і професійного світогляду, задоволення інших потреб та інтересів.

закрити

Ви маєте змогу завантажити повну версію статуту.