Дрогобицький коледж статистики

Фото: Дрогобицький коледж статистики.Дрогобицький коледж статистики має більш ніж півстолітню історію. 1946 року було створено Дрогобицьку бухгалтерську школу, яка протягом кількох десятиліть пройшла кілька етапів реорганізації.

1992 року Дрогобицьку бухгалтерську школу, яка підпорядковувалась Львівській бухгалтерській школі, було реорганізовано у Дрогобицький навчальний центр.

1998 року навчальний заклад здобув статус технікуму відповідно до наказу Державного комітету статистики України № 75 від 17 лютого 1998 року.

У листопаді 2005 року на базі технікуму статистики Держкомстату України був створений Дрогобицький коледж статистики Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.

Дрогобицький коледж статистики як державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації є відокремленим структурним підрозділом Національної академії статистики, обліку та аудиту. Провадить свою діяльність на основі Положення, затвердженого 1 вересня 2014 року. Відповідно до ліцензії коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050601 «Прикладна статистика». На базі коледжу працює навчально-консультаційний центр НАСОА з заочно-дистанційного навчання, що дає можливість випускникам продовжити навчання в НАСОА за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Коледж готує фахівців для різних галузей економіки України. Його випускники є працівниками Державної служби статистики, Державної податкової адміністрації, Державного казначейства, Державної контрольно-ревізійної служби, державних та комерційних банків тощо.

Для організації навчального процесу в коледжі створені всі необхідні умови: відповідна матеріально-технічна база, кадровий склад педагогічних працівників, навчально-методичне забезпечення.

Якість підготовки фахівців значною мірою визначається станом матеріально-технічної бази, яка дає можливість на належному рівні здійснювати теоретичне та практичне навчання.

Для здійснення своєї діяльності коледж має 2 навчальні корпуси (19 аудиторій), які обладнані необхідними засобами навчання. У коледжі функціонує 4 комп’ютерні лабораторії, забезпечені комп’ютерною технікою. Всі комп’ютери об’єднані в локальну мережу з виходом в Інтернет, а також створена зона Wi-Fi.

Кадровий склад працівників навчального закладу забезпечує підготовку конкурентоспроможних випускників. Серед викладачів коледжу – 5 викладачів вищої кваліфікаційної категорії, 4 з них мають звання «старший викладач». Викладачі спецдисциплін мають практичний досвід роботи на посадах бухгалтера, головного бухгалтера підприємств, установ, організацій.

У коледжі діє буфет, є актова зала на 120 посадкових місць, де проводяться виховні, культурно-масові та святкові заходи, читальний зал на 20 посадкових місць. Бібліотечний фонд коледжу становить більше 10000 примірників навчальної літератури. Щорічно здійснюється передплата на газети та журнали економічного спрямування, які є додатковим джерелом інформації для студентів як денного, так і заочного відділень.

З кожної навчальної дисципліни розроблені навчально-методичні комплекси, які допомагають у вивченні дисциплін та сприяють кращому засвоєнню знань, вмінь і навичок студентів.

Циклові комісії

В коледжі працюють 3 циклові комісії, які створені за циклами дисциплін. Їх діяльність багатопланова та різноманітна за змістом, формами роботи.

Очолюють циклові комісії призначені наказом директора голови циклових комісій:

 • Яхно Олена Ярославівна – голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.
 • Бушта Віра Ярославівна – голова циклової комісії соціально-економічних та природничо-наукових дисциплін.
 • Петруняк Марія Володимирівна – голова циклової комісії фахових дисциплін.

Керівництво коледжу

 • Директор: Петрицин Марія Василівна.
 • Головний бухгалтер: Коропісь Мар’яна Михайлівна.
 • Заступник директора з гуманітарної освіти і виховання: Нанівська Марія Михайлівна.
 • Завідувач денним відділенням: Гнатків Валентина Федорівна.

Контактна інформація

закрити

вул. М.Шашкевича, 28, м. Дрогобич, Львівська область, Україна, 82100

телефони:

 • +380 (3244) 5-03-32 (директор),
 • +380 (3244) 3-12-60 (головний бухгалтер),
 • +380 (3244) 2-33-34 (заступник директора з гуманітарної освіти і виховання),
 • +380 (3244) 2-33-34 (завідувач денним відділенням).

e-mail: info_college@nasoa.edu.ua
офіційний сайт: —