Чернігівський економічний коледж

Фото: Чернігівський економічний коледж.Чернігівський економічний коледж Національної академії статистики, обліку та аудиту є відокремленим структурним підрозділом Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Як навчальний заклад Чернігівський економічний коледж має 70-річну історію, впродовж якої він постійно перебував у системі державної статистики, змінюючи свою назву і статус.

 • з 26.08.1945 – Чернігівський обласний учбовий комбінат УПК (Управління підготовки кадрів) ЦСУ Держплану СРСР.
 • з 20.07.1978 – Чернігівський обласний учбовий комбінат УПК ЦСУ УРСР.
 • з 21.01.1988 – Чернігівський обласний учбовий комбінат Держкомстату УРСР.
 • з 28.08.1991 – Чернігівський обласний навчальний центр Мінстату України.
 • з 20.04.1998 – Чернігівський обласний навчальний центр Держкомстату України.
 • з 15.05.2003 – Чернігівська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.
 • з 19.07.2010 – Чернігівська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту.
 • з 15.04.2013 – Чернігівський економічний коледж Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Навчальний заклад заснований на державній формі власності.

Для організації навчального процесу в коледжі створені всі необхідні умови: відповідна матеріально-технічна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення.

Чернігівський економічний коледж має власну двоповерхову будівлю площею 830,1 кв.м., яка є архітектурною пам’яткою місцевого значення, що була збудована на початку ХХ століття для задоволення освітніх потреб чернігівської громади як Торгова школа.

Коледж має бібліотеку і читальний зал на 20 посадкових місць. Для проведення лекційних, практичних та семінарських занять використовуються 10 аудиторій, в тому числі 1 комп’ютерний клас. Всі комп’ютери об’єднані в локальну мережу з виходом в Інтернет.

Чернігівський економічний коледж будує свою кадрову політику з урахуванням вимог щодо ліцензування вищих навчальних закладів. Орієнтирами при формуванні викладацького складу є освіта та досвід роботи педагогів, а також вимоги щодо питомої ваги викладачів вищої категорії в загальній кількості викладачів.

Чернігівський економічний коледж співпрацює з різними організаціями регіону. Головною метою навчального закладу є забезпечення підприємств, організацій та установ Чернігівської області висококваліфікованими фахівцями.

Освіта

Нині Чернігівський економічний коледж Національної академії статистики, обліку та аудиту є вищим навчальним закладом, що надає економічну освіту, маючи ліцензовану та акредитовану спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Необхідно наголосити на таких перевагах навчання у коледжі:

 • спрямованість навчальної роботи на підготовку бухгалтерів-практиків, здатних працювати на підприємствах різних форм власності та видів діяльності;
 • викладання фахових дисциплін здійснюють викладачі, які мають досвід практичної роботи на посадах бухгалтера, головного бухгалтера підприємств, установ, організацій, що дає змогу використовувати його в процесі роботи.

Чернігівський економічний коледж має багаторічний досвід підготовки та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерського обліку. За період функціонування з 1945 року у навчальному закладі пройшли навчання близько 60 тис. осіб.

Керівництво коледжу

 • Директор: Альохіна Людмила Фелонівна.

Контактна інформація

закрити

вул. Горького 25, м. Чернігів, Україна, 14000

телефони: +380 (462) 64-78-65, +380 (462) 67-53-93
e-mail: uc@ok.net.ua

офіційний сайт: —