Фаховий коледж економіки та управління

Фото:Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту.Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту – заклад державної форми власності І-ІІ рівня акредитації. Коледж створено відповідно до Наказу № 66 Національної академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України від 07.05.2012 року на правах відокремленого структурного підрозділу з метою забезпечення регіональних потреб у фахівцях економічного спрямування та наближення студентів до їх місця проживання.

Історія коледжу розпочинається із заснування у 1926 році Республіканського навчального комбінату ЦСУ УРСР, на базі якого була створена Бухгалтерська школа, а пізніше – Київський обласний навчальний центр Міністерства статистики України.
Завдання закладу на сьогодні полягає у створенні умов організації навчання, що вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів.

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АЕ №527454 від 05.11.2014 року коледж здійснює підготовку студентів на базі 9-и та 11-и класів.

Освіта

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за 5 спеціальностями:

  • Бухгалтерський облік;
  • Інформаційна діяльність підприємства;
  • Комерційна діяльність;
  • Оціночна діяльність;
  • Фінанси і кредит.

Термін навчання складає:

  • для студентів з базовою середньою освітою – 3 роки,
  • для студентів з повною середньою освітою – 2 роки.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

  • Облік і аудит

Термін навчання – 4 роки.

Матеріально-технічна база Білоцерківського коледжу ФОА НАСОА представлена власним п’ятиповерховим приміщенням.

Коледж повністю укомплектований педагогічними кадрами. Всі викладачі мають вищу освіту і працюють за фахом. У роботі педагогічний колектив поєднує кращі традиції навчання із новітніми технологіями.

У підготовці навчально-методичного забезпечення та виконання планів і програм коледж тісно співпрацює з базовим навчальним закладом – Національною академією статистики, обліку та аудиту.

Специфічна форма комп’ютеризації навчального процесу гарантує високий рівень забезпечення сучасними способами, формами й методами, які спрямовані на досягнення найкращого результату у навчанні.

У бібліотеці коледжу створено всі необхідні умови для забезпечення користувачів інформацією шляхом застосування сучасних комп’ютерних технологій. Бібліотека підключена до мережі Internet і до локальної мережі Intranet, а також створена зона Wi-Fi. Бібліотека систематично поповнюється фаховими періодичними виданнями.

Студенти коледжу мають активну життєву позицію. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу з метою якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Така діяльність реалізує творчі здібності студентів, підвищує ініціативу, відповідальність за результати своєї праці, дає можливість залучати молодь в процес управління справами навчального закладу.

Випускники коледжу працюють на підприємствах усіх форм власності в галузі економіки міста і області, де зарекомендували себе кваліфікованими фахівцями. Вони посідають відповідальні пости в адміністраціях підприємств і установ міста, області та по всій Україні. Внаслідок цього в регіоні традиційно існує кредит довіри до Білоцерківського коледжу ФОА НАСОА та його педагогічного колективу.

Керівництво коледжу

Контактна інформація

закрити

вул. Г. Ковбасюка 15, (колишня Фрунзе), м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09107

телефони: +380 (4563) 5-00-29, +380 (4563) 5-00-30

e-mail: