Відділення заочного та дистанційного навчання

Групове фото відсутнє.В сучасних умовах великим попитом на ринку праці користуються спеціалісти, які вміють нестандартно мислити, творчо застосовувати знання в непростих виробничих і соціальних умовах. Підготовка саме таких фахівців є основним завданням діяльності відділення заочного навчання Національної академії статистики, обліку та аудиту (НАСОА). Ця структура є особливою, так як студенти поєднують навчання з практичною діяльністю на підприємствах різних форм власності, що розташовані по всім регіонам України.

Саме відділення заочного навчання об’єднує і координує навчально-виховну та навчально-методичну діяльність кафедр та інших структурних підрозділів НАСОА з організації підготовки фахівців за заочною формою навчання.

Керівництво відділення

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 205, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 484-47-74
e-mail: f_zao@nasoa.edu.ua, vzn_nasoa@ukr.net

Розклад занять

Основною метою діяльності відділення заочного навчання є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами, які зараховані на заочну форму навчання в академію, якісної вищої освіти, їх підготовка як фахівців для потреб державних органів влади, бюджетних установ, податкових організацій, казначейства, приватних підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності.

Підготовка студентів заочної форми навчання здійснюється відомими професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог. Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теорії і практики, ефективності застосування новітніх технологій у навчальний процес.

Освіта

На сьогоднішній день відповідно до ліцензії НАСОА на здійснення освітньої діяльності відділення заочного навчання здійснює підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями:

Підготовка бакалаврів

 • Галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво»:
  • напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»;
  • напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 • Галузь знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування»:
  • напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Підготовка спеціалістів

 • Галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво»:
  • спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит»;
  • спеціальність 7.03050802 «Банківська справа»;
  • спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит».
 • Галузь знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування»:
  • спеціальність 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Підготовка магістрів

 • Галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво»:
  • спеціальність 8.03050601 «Прикладна статистика»;
  • спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит»;
  • спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит».
 • Галузь знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування»:
  • спеціальність 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної політики».

Перепідготовка спеціалістів на базі повної вищої освіти

 • Галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво»:
  • спеціальність 8.03050601 «Прикладна статистика»;
  • спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит».