Освітньо-професійна програма «Прикладна статистика та бізнес аналітика»:

  • Першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка

Освітньо-професійна програма «Офіційна статистика»:

  • Другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 Економіка