Дисципліни кафедри

 • Бізнес-статистика
 • Демографічна статистика
 • Екологічна статистика
 • Економічна статистика
 • Інтегрована система статистичної інформації
 • Критерії статистики
 • Методологія проведення наукових досліджень
 • Методологія регіональних статистичних досліджень
 • Методологія та організація національного рахівництва
 • Нормативно-правове забезпечення державної статистики
 • Організація вибіркових досліджень
 • Організація державної статистики в Україні
 • Організація і методологія міжнародної економічної статистики
 • Позиціонування країн світу в рейтингових системах міжнародних організацій
 • Система класифікацій України
 • Система національних рахунків
 • Соціальна статистика
 • Статистика
 • Статистика інвестування
 • Статистика охорони здоров’я
 • Статистика підприємств
 • Статистика ринків
 • Статистика рівня життя населення
 • Статистична звітність
 • Статистичне вивчення ринку праці
 • Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України
 • Статистичне моделювання і прогнозування
 • Статистичне оцінювання бізнес-середовища
 • Статистичні індикатори бізнес-процесів
 • Теорія ризиків
 • Фінансово-банківська статистика