fbpx

Освітньо-професійна програма «Цифрова економіка»:

 • Першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка
 • Другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 Економіка

Економічна кібернетика

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
Спеціальність: 051 «Економіка»,
ОПП: Економічна кібернетика.

Мета освітньо-професійної програми: формування та розвиток програмних компетенцій в галузі економічної кібернетики, що спрямовані на здобуття студентом знань в області бізнес-аналізу для аналітики потреб діяльності на підприємствах і в установах різних сфер діяльності та форм власності

Освітньо-професійна програма орієнтується на: сучасні науково-практичні досягнення в сфері використання математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці. Програма орієнтована на набуття теоретичних знань, прикладних навичок та умінь вирішення професійних завдань, що виникають в різних сферах економіки.

Особливістю програми є: цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з інформаційних систем та технологій управління економічними об’єктами; економіко-математичного, економіко-статистичного та комп’ютерного моделювання; використання спеціальних програмних платформ для економічних розрахунків.

Працевлаштування випускників (за національним класифікатором професій України)

Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України Класифікатора професій ДК003:2010 до таких посад:

 • економісти
 • фахівці з інформаційних технологій
 • технічні фахівці в галузі управління
 • помічники керівників
 • службовці, зайняті з цифровими даними

Цифрова економіка

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
Спеціальність: 051 «Економіка»,
ОПП: Цифрова економіка

Цифрова економіка – це науковий напрям, що займається застосуванням сучасних цифрових технологій до управління економічними системами. У рамках цього напряму із застосуванням сучасних інформаційних технологій проводиться моделювання, дослідження й організація процесів управління в економічних системах.

Програма фахової підготовки з цифрової економіки максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти. Студенти вже з першого курсу одержують важливі навички економіко-математичного моделювання та експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні конкретних економічних об’єктів.

Мета освітньо-професійної програми: Формування та розвиток програмних компетентностей в галузі цифрової економіки, що направлені на здобуття студентом знань в області інформаційних технологій для загальноекономічних потреб держави, підприємств та організацій різних сфер діяльності та форм власності.

Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні науково-практичні досягнення в області використання інформаційних технологій, математичних методів та інформаційних моделей в економіці. Програма орієнтована на набуття теоретичних знань, прикладних навичок та умінь вирішення професійних завдань, що виникають в різних сферах цифровізації економіки.

Особливістю програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з цифрової економіки та технологій управління економічними об’єктами; економіко-математичного, економіко-статистичного та комп’ютерного моделювання; використання спеціальних програмних платформ цифрової економіки.

Освіта в галузі цифрової економіки дозволяє фахівцю опанувати такі професії:

 • адміністратор баз даних;
 • адміністратор комп’ютерного банку даних;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • головний адміністратор;
 • головний фахівець із програмного забезпечення;
 • економіст-аналітик;
 • експерт з питань комп’ютеризації;
 • експерт з прийняття рішень;
 • інженер із комп’ютерних систем;
 • інженер із програмного забезпечення комп’ютерів;
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • менеджер з ефективності функціонування підприємства;
 • постановник завдань з впровадження  інформаційних систем;
 • прикладний програміст;
 • системний програміст;
 • фахівець з прийняття рішень;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки.