Наукова діяльність кафедри теорії бухгалтерського обліку

На кафедрі виконують такі науково-дослідні роботи:

«Розвиток бухгалтерського обліку в контексті фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання: теорія та методологія»

  • номер державної реєстрації – 0113U005977;
  • УДК 657.005:934. – НАСОА 2014-2018 рр.

«Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку»