Дисципліни кафедри теорії бухгалтерського обліку

Нормативні та вибіркові

  • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
  • Вступ до спеціальності
  • Міжнародні та національні нормативи бухгалтерського обліку
  • Облік у зарубіжних країнах
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
  • Сучасні проблеми бухгалтерського обліку
  • Євроконвергенція бухгалтерського обліку
  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством