Кафедра теорії бухгалтерського обліку

Фото: Загальне фото співробітників кафедри теорії бухгалтерського обліку.Кафедра теорії бухгалтерського обліку створена наказом ректора Національної академії статистики, обліку і аудиту № 103-к від 31 серпня 2007 року, шляхом реорганізації кафедри бухгалтерського обліку.

Положення про кафедру теорії бухгалтерського обліку.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68в, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-36-49
e-mail: kaf_tbu@nasoa.edu.ua

Співробітники кафедри, окрім викладацької діяльності:

  • здійснюють наукове керівництво аспірантами і здобувачами, що навчаються в НАСОА;
  • беруть участь в роботі спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій;
  • беруть участь в комісіях з приймання вступного і кандидатського іспитів з наукової спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
  • здійснюють рецензування дисертаційних робіт, підготовку відгуків на автореферати та дисертації;
  • виступають офіційними опонентами при захисті кандидатських і докторських дисертацій;
  • беруть участь у редакційних колегіях фахових наукових журналів;
  • є рецензентами монографій, підручників, навчальних посібників, словників;
  • беруть участь у роботі вченої ради НАСОА;
  • здійснюють контроль за успішністю та відвідування занять студентами, проведення кураторських годин з метою організації екскурсій, підготовки до олімпіад, конкурсів;
  • беруть участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді.