Дисципліни кафедри бухгалтерського обліку

Нормативні та вибіркові

 • Бухгалтерський облік на підприємствах різних видів економічної діяльності
 • Звітність в бюджетних установах
 • Звітність підприємств
 • Консолідація фінансової звітності
 • Методика викладання облікових дисциплін
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 • Облік і аудит
 • Облік в банках
 • Облік в бюджетних установах
 • Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності
 • Облік і аудит в банках
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік оплати праці
 • Облік розрахунків за податками
 • Облікова політика підприємства
 • Обліково-аналітичне забезпечення безпеки підприємства
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 • Управлінський облік
 • Фінансова звітність
 • Фінансовий облік І
 • Фінансовий облік ІІ