Дисципліни кафедри аудиту

Нормативні

 • «Організація і методика аудиту» для студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
 • «Аудит» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
 • «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Вибіркові

 • «Управлінський контроль» для студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
 • «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
 • «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» для студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
 • «Судова бухгалтерська експертиза» для студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» і «спеціаліст».
 • «Міжнародні стандарти аудиту» для студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
 • «Система внутрішньогосподарського контролю» для студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
 • «Економічний аналіз» для студентів заочної форми навчання, спеціальності «Облік і аудит», «Прикладна статистика» (друга вища освіта).
 • «Аудит» для студентів напряму підготовки «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
 • «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів напряму підготовки «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
 • «Внутрішній аудит» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
 • «Державний фінансовий контроль» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
 • «Державний фінансовий контроль» для студентів напряму підготовки «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».