Наукова діяльність кафедри статистики

За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 20 навчальних посібників та монографій, приблизно 120 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Публікаціями науково-педагогічних працівників кафедри сприяли започаткуванню спеціальної рубрики «Статистика» у «Науковому віснику Державної академії статистики, обліку та аудиту». З 2007 року кафедра статистики започаткувала наукове видання «Прикладна статистика: проблеми теорії та практики», яке виходить двічі на рік: до Дня працівників статистики (5 грудня) та до Дня науки (21 травня).

Кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції — «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи». Результати конференції видаються спеціальним томом наукових праць, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці-статистики, докторанти, аспіранти та студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Кафедра забезпечує студентів необхідними методичними засобами для навчання, написання курсових, дипломних та магістерських робіт, проходження навчальної та виробничої практики. На кафедрі готуються електронні навчальні посібники для підготовки магістрів за спеціальністю «Прикладна статистика» за новітньою інноваційною технологією з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та Інтернету у навчальному процесі — дистанційною формою навчання.

Наукові дослідження на кафедрі статистики здійснюються за темою:

«Розроблення статистичного забезпечення для дослідження соціально-економічного розвитку регіонів України в сучасних умовах»