Дисципліни кафедри статистики

Нормативні та вибіркові

 • Банківська статистика
 • Бізнес-статистика
 • Демографічна статистика
 • Екологічна статистика
 • Економічна статистика
 • Методологія наукових досліджень у статистиці
 • Методологія регіональних статистичних досліджень
 • Методологія та організація національного рахівництва
 • Нормативно-правове забезпечення державної статистики
 • Організація вибіркових обстежень
 • Організація державної статистики в Україні
 • Організація і методологія міжнародної економічної статистики
 • Система статистичних класифікацій України
 • Соціальна статистика
 • Статистика
 • Статистика інвестицій
 • Статистика на ринку інформаційних послуг
 • Статистика охорони здоров’я
 • Статистика підприємств
 • Статистика ринків
 • Статистика ринку за видами товарів
 • Статистика рівня життя населення
 • Статистична звітність
 • Статистичне вивчення ринку праці
 • Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України
 • Статистичне забезпечення управління
 • Статистичне моделювання і прогнозування
 • Фінансова статистика