Студентське наукове товариство «Сучасний бухгалтер»

Студентське наукове товариство «Сучасний бухгалтер».Науково-дослідна робота студентів на кафедрі обліку та оподаткування впроваджується та удосконалюється в рамках функціонування студентського наукового товариства «Сучасний бухгалтер», в роботі якого задіяні студенти III-V курсів спеціальності «Облік та оподаткування».
Метою діяльності студентського наукового товариства «Сучасний бухгалтер» є поглиблення, закріплення одержаних теоретичних знань і практичних вмінь студентів у процесі навчання та розвиток їх професійної компетентності і наукової самостійності.

Основними завданнями наукового товариства «Сучасний бухгалтер» є:

  • забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань з навчальних дисциплін професійно-практичного циклу, що вивчаються;
  • вивчення та ознайомлення студентів з передовою практикою бухгалтерського обліку;
  • заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів;
  • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у пошуково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
  • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції студентів;
  • здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної наукової роботи.

Протягом навчального року студенти товариства приймають участь у вузівській та Всеукраїнських олімпіадах, Міжнародних студентських конференціях, Конкурсах наукових робіт, круглих столах, семінарах, за результатами яких, студентські тези, доповіді публікуються в наукових збірниках.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 489-66-39
e-mail: kaf_bu@nasoa.edu.ua