Дисципліни кафедри бухгалтерського обліку

 • Адміністрування податків і зборів
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Бухгалтерський облік на ПРВЕД
 • Вступ до спеціальності
 • Звітність підприємств
 • Консолідація фінансової звітності
 • Методика викладання облікових дисциплін
 • Міжнародні та національні нормативи бухгалтерського обліку
 • Облік в банках
 • Облік ЗЕД
 • Облік і аудит у банках
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік і оподаткування за видами економічної діяльності
 • Облік і оподаткування у підприємницькій діяльності
 • Облік і фінансова звітність за НП(с)БО та МСБО
 • Облік оплати праці
 • Облік у бюджетних установах
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Облік у підприємствах державного сектору економіки
 • Облікова політика підприємства
 • Обліково-аналітичне забезпечення безпеки підприємства
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація обліку та звітності на підприємствах малого бізнесу
 • Сучасні проблеми бухгалтерського обліку
 • Управлінський облік
 • Фінансова звітність
 • Фінансовий облік 1
 • Фінансовий облік 2