Дисципліни кафедри обліку та оподаткування

 • Адміністрування податків і зборів
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Бухгалтерський облік на підприємствах різних видів економічної діяльності
 • Вступ до спеціальності
 • Звітність підприємств
 • Консолідація фінансової звітності
 • Методика викладання облікових дисциплін
 • Міжнародні та національні нормативи бухгалтерського обліку
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік і аудит в банку
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік і звітнісь суб’єктів малого підприємництва
 • Облік і оподаткування в підприємницькій діяльності
 • Облік і оподаткування за видами економічної діяльності
 • Облік і фінансова звітність за МСБО
 • Облік оплати праці
 • Облік у банках
 • Облік у бюджетних установах
 • Облікова політика підприємства
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Управлінський облік
 • Фінансовий облік І
 • Фінансовий облік ІІ