Наукова діяльність кафедри інформаційних систем і технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій бере участь у НДР

«Розробка методологічних засад з теорії управління економічними процесами в ринкових умовах на основі застосування математичних методів, моделей та інформації»

 • Номер державної реєстрації – 0114U000103.
 • Керівник – проф. Кадієвського В.А.
 • Термін виконання – 1.01.2014 – 30.09.2018.

«Біоінформаційні аспекти мікрохвильового електромагнітного випромінювання»

 • Номер державної реєстрації – 0113U005975.
 • Керівник – доцент Понежа Г.В.
 • Основні виконавці НДР – доцент Понежа Г.В. та доцент Сіницький М.Є.
 • Термін виконання – 1.01.2013 – 31.12.2015.

НДР відноситься до біоінформатики – практичного розділу інформатики як науки і виконується згідно договору про творчу співпрацю між кафедрою «Інформаційних систем і технологій» НАСОА і науково-дослідною лабораторією квантової медицини «Відгук» НМУ імені О.О. Богомольця в рамках прикладної НДР

«Розробка інноваційних технологій лікування ішемічної хвороби серця із супутнім цукровим діабетом»

 • Номер державної реєстрації – 011U006871.

Кафедра інформаційних систем і технологій бере участь у виконанні розділу «Розробити віртуальні моделі сцен та об’єктів» в рамках НДР

«Розробити засоби та методи моделювання віртуального оточення для задач наукового експерименту та професійного навчання»

 • Номер державної реєстрації – 0113U01407.
 • Основний виконавець – доцент Єршова О.Л.
 • Виконується в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.