Дисципліни кафедри інформаційних систем і технологій

 • Безпека інформаційно-комунікаційних технологій
 • Електронна комерція
 • Інтернет технології
 • Інтернет-технології
 • Інформатика
 • Інформаційний бізнес
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 • Інформаційні системи і технології в статистиці
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Інформаційні технології в економіці
 • Інформаційні технології в науковій діяльності
 • Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури
 • Комп′ютерне програмування
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Системи прийняття рішень
 • Технології проектування та адміністрування БД і СД
 • Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
 • Управління інформаційною безпекою
 • Управління проектами в міжнародному менеджменті
 • Управління проектами інформатизації
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
 • Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні