• Data mining
 • Актуарні розрахунки
 • Безпека інформаційно-комунікаційних технологій
 • Вища математика
 • Візуалізація даних і візуальна аналітика
 • Дослідження операцій
 • Економетрика
 • Економічна кібернетика
 • Електронна комерція
 • Іммітаційне моделювання
 • Інтернет технології
 • Інформатика
 • Інформаційний бізнес
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 • Інформаційні системи і технології в статистиці
 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Інформаційні технології в економіці
 • Інформаційні технології в науковій діяльності
 • Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури
 • Комп’ютерне програмування
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Математика для економістів: додаткові розділи
 • Математичні методи і моделі ринкової економіки
 • Матрична алгебра
 • Методологія проведення наукових досліджень
 • Моделі економічної динаміки
 • Моделі та методи прийняття рішень
 • Моделі та методи управління ризиками
 • Моделювання економіки
 • Нейро-нечіткі технології у моделюванні економіки
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Основи web-аналітики
 • Основи енергоменеджменту
 • Пакет прикладних статистичних програм
 • Прогнозування ринків
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Системи масового обслуговування
 • Системи прийняття рішень
 • Системний аналіз
 • Теорія диференціальних та різницевих рівнянь
 • Теорія ймов. та мат. статистика
 • Технології проектування та адміністрування БД і СД
 • Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
 • Управління інформаційною безпекою
 • Управління проектами в міжнародному менеджменті
 • Управління проектами інформ-ції
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
 • Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні
 • Фінансова математика
 • Чисельні методи