Кафедра економіко-математичних дисциплін та IT

Групове фото відсутнє.Кафедра інформаційних технологій створена при заснуванні Національної академії статистики, обліку та аудиту.

1 вересня 1986 року була створена кафедра інформатики, обчислювальної техніки та обробки даних як підрозділ Українського філіалу Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації обліку та статистики ЦСУ СРСР.

З 1 лютого 1992 року кафедра отримала назву «Інформатики та обчислювальної техніки» у складі Інституту підготовки спеціалістів статистики та ринку Мінстату України. 1 вересня 2000 року кафедра отримала назву «Інформаційних систем і технологій».

З 1 вересня 2017 року отримала назву «Інформаційних технологій» та була й залишається важливою ланкою у навчальному процесі та наукових дослідженнях у складі Інституту статистики, обліку та аудиту, пізніше — Державної академії статистики, обліку та аудиту, а нині — Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-31-17
e-mail: kaf_it@nasoa.edu.ua

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, що передбачають використання нових інформаційних технологій на основі комп’ютерної техніки, оволодіння якими є невід’ємною ознакою сучасного фахівця економічного профілю. Вивчення цих дисциплін студентами розпочинається з першого курсу і триває протягом усього терміну навчання в Академії.

Навчальні дисципліни охоплюють різні аспекти технологій обробки економічної інформації, враховують особливості професійної діяльності майбутніх фахівців і спрямовані на всебічну підготовку студентів. Кафедра знайомить з інформаційними технологіями в статистиці, фінансах, банківській справі, менеджменті, економічній кібернетиці. Вивчаються інформаційні системи, автоматизовані робочі місця фахівців, програмування, комп’ютерна графіка, проектування баз даних та сховищ даних, побудова Web-сайтів.