Наукова діяльність кафедри економічної кібернетики

Підготовлені викладачами кафедри монографії, навчальні посібники, методичні вказівки є важливим джерелом знань для бакалаврів і магістрів з економічної кібернетики, відіграє велику виховну роль, є прикладом наслідування.

На кафедрі економічної кібернетики ведеться науково-дослідна робота за тематикою, яку затверджено Вченою радою факультету обліку та аудиту, Вченою радою НАСОА і зареєстровані в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації для здійснення державної реєстрації, а саме :

«Методологія управління економічними процесами в умовах застосування математичних методів, інформатизації і розробки математичних моделей: теорія, організація, методи»

  • номер державної реєстрації – 0114U000103.

«Системи енергоменеджменту в Україні: методологія, теорія, організація»

  • номер державної реєстрації – 0114U000102.

«Проблеми контролю та аналізу використання природних ресурсів та енергозбереження виробництва»

  • номер держреєстрації – 0111U001569.

«Розробка статистичного забезпечення енергозбереження в Україні»

  • номер держреєстрації – 0108U011274.