Дисципліни кафедри економічної кібернетики

Нормативні та вибіркові

 • Актуарні розрахунки
 • Дискретний аналіз та прикладна теорія графів
 • Дослідження операцій
 • Економетрика
 • Економічна кібернетика
 • Математичне програмування та дослідження операцій
 • Математичні методи в економічних дослідженнях
 • Математичні методи і моделі ринкової економіки
 • Методи економічного прогнозування
 • Методи і моделі прийняття рішень
 • Методологія наукових досліджень
 • Міжгалузевий баланс
 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
 • Моделювання економіки
 • Моделювання системних характеристик в економіці
 • Моделювання економічної динаміки
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Основи енергозбереження та енергоменеджмент
 • Прикладні задачі моделювання економічних процесів
 • Прогнозування ринків
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Стохастичні процеси і моделі