Кафедра економічної кібернетики та математичних методів

Фото: Загальне фото співробітників кафедри економічної кібернетики.Кафедра економічної кібернетики була створена 1 вересня 1999 року.

Метою функціонування кафедри економічної кібернетики є цілеспрямована підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економічної кібернетики для потреб народного господарства країни.

Навчальні плани цієї спеціальності передбачають поглиблену підготовку з математичного програмування, математичного моделювання, системного аналізу на базі сучасної обчислювальної техніки і в той же час забезпечують фундаментальну підготовку основних економічних дисциплін.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 57, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 482-22-71
e-mail: kaf_ek@nasoa.edu.ua

Навчальні плани підготовки спеціалістів з економічної кібернетики вищих навчальних закладів нерозривно пов’язані з основними напрямками розвитку теорії і практики ЕК в Україні.

Так, основними цілями при викладанні циклу математичних дисциплін є:

  • Доведення до відома майбутніх спеціалістів теоретичних уявлень про основи математичного моделювання, які необхідні в подальшому для практичного використання і в наукових дослідженнях;
  • Виховання у студентів прикладної математичної культури, необхідні інтуїцію і ерудицію у питаннях застосування математичних методів;
  • Розвиток логічного і алгоритмічного мислення, ознайомлення з характерними рисами застосування математичних методів і моделей при вивченні реальних задач економіки України і окремих галузей народного господарства;
  • Виробити первинні навики математичного дослідження прикладних питань розвитку окремих об’єктів і процесів; навики переводу реальних задач, що обумовлюють функціонування народного господарства на адекватну математичну мову; вибору оптимальних методів їх дослідження, інтерпретації одержаних результатів дослідження;
  • Виробити навики доведення рішення задачі до практично прийнятого результату — числа, графіка, точних кількісних і якісних висновків із застосуванням при цьому адекватних обчислювальних засобів і сучасного програмного забезпечення;
  • Володіти вмінням самостійно опрацьовувати і аналізувати сучасний математичний апарат, що є в спеціальній зарубіжній і вітчизняній літературі, і який зв’язаний з можливостями формалізації об’єктів, процесів і явищ, які притаманні економіко-організаційному менеджменту із застосуванням ПЕОМ.

На кафедрі постійно вдосконалюються навчально-методична робота, направлена на підготовку навчально-методичних посібників тощо.

Студенти, що навчаються на спеціальності «Економічна кібернетика», на рівні бакалавра отримують систему знань за економічними, математичними та спеціальними дисциплінами, прогресивними комп’ютерними технологіями і на базі цієї спеціальності можна вести підготовку магістрів в області фінансів, бухгалтерського обліку, банківського та страхового бізнесу та інших напрямків економічної діяльності.

Концептуальна модель, що в основі такого навчального плану, відповідає вимогам сучасної системи господарювання, що прийнята у всьому світі. Таке твердження ґрунтується на тому, що студенти спеціальності «Економічна кібернетика» отримують базову економічну підготовку на такому ж рівні, як економісти інших спеціальностей, що забезпечує розуміння об’єкту дослідження, насамперед аспектів бухгалтерського обліку, управління фінансами, менеджменту та маркетингу, а в області математичної освіти значно випереджують економістів інших спеціальностей.