Наукова діяльність кафедри аудиту та підприємництва

Наукові дослідження на кафедрі аудиту здійснюються за темою:

«Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»

  • номер державної реєстрації – 0113 U006166;
  • керівник – д.е.н., професор Шевчук Володимир Олександрович;
  • затверджена Вченою радою факультету обліку та аудиту, Вченою радою НАСОА та зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації.