Наукова діяльність кафедри аудиту та підприємництва

Наукові дослідження на кафедрі аудиту здійснюються за темою:

«Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»