Кафедра фундаментальних економічних дисциплін

Фото: Загальне фото співробітників кафедри фундаментальних економічних дисциплін.Кафедра фундаментальних економічних дисциплін була створена у 2000 році з метою забезпечення економічної підготовки бакалаврів і магістрів за напрямами: «Прикладна статистика», «Облік та аудит», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

На кафедрі навчальний процес поєднується з науково-дослідним. До викладацької роботи залучаються досвідчені науковці. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над науковою темою «Національна соціально орієнтована, державно регульована економіка в Україні». Викладачі кафедри є організаторами науково-методологічних та методичних семінарів, круглих столів, міжнародних конференцій.

Положення про кафедру фундаментальних економічних дисциплін.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 604, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-42-20
e-mail: kaf_fed@nasoa.edu.ua

Кафедра забезпечує викладання нових курсів:

  • Глобальна економіка,
  • Національна економіка,
  • Cоціальна економіка.

із застосуванням новітніх навчальних технологій. За дистанційною формою викладаються дисципліни:

  • Історія економіки та економічної думки,
  • Макроекономіка,
  • Міжнародна економіка,
  • Національна економіка,
  • Основи економічної науки.