Дисципліни кафедри економіки підприємств

Нормативні та вибіркові

  • Економіка підприємства
  • Економіка і фінанси підприємств
  • Мікроекономіка
  • Економіка праці та соціально трудові відносини
  • Інноваційний розвиток підприємства
  • Маркетинг
  • Цивільний захист
  • Основи підприємницької діяльності
  • Основи охорони праці