Дисципліни кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 • Адміністративний менеджмент
 • Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
 • Глобальні проблеми економічного розвитку
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • Інвестиційний менеджмент
 • Кон’юнктура світових товарних ринків
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Методологія проведення наукових досліджень
 • Міжнародна економічна безпека
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародний інноваційний менеджмент
 • Міжнародний консалтинг
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні комерційні контракти
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • Міжнародні фінанси
 • Операційний менеджмент
 • Організація зовнішньоторговельних операцій
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління
 • Теорія організацій
 • Транснаціональні корпорації
 • Управління інноваціями
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
 • Управління персоналом
 • Управлінська результативність в міжнародному бізнесі
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
 • Ціноутворення на світовому ринку