Кафедра іноземних мов

Групове фото відсутнє.Історія кафедри іноземних мов як самостійного структурного підрозділу починається з 2000 року, яка з 2005 по 2017 рр. мала назву «Кафедра сучасних європейських мов». З 2003 по 2012 кафедру очолювала доцент Стрельнікова Лідія Григорівна.

У січні 2013 р. завідувачем кафедри була обрана Горюнова Марина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 16 осіб, серед них: 9 доцентів, кандидатів філологічних наук , 7 старших викладачів.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-36-51
e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Викладачі кафедри іноземних мов забезпечують навчальний процес із мовних дисциплін для студентів на обліково-статистичному, фінансово-економічному факультетах денної форми навчання, заочному та дистанційному відділенню, на підготовчих курсах для абітурієнтів та іноземних студентів, готують аспірантів та здобувачів для складання кандидатських іспитів з іноземної мови.

Фахівці кафедри викладають такі нормативні та вибіркові дисципліни, спеціальні курси:

  • іноземна мова (англійська, німецька);
  • англійська мова за професійним спрямуванням;
  • німецька мова за професійним спрямуванням;
  • українська мова за професійним спрямуванням;
  • ділова англійська мова;
  • ділова німецька мова;
  • іноземна мова для освітнього та наукового спілкування;
  • документознавство;
  • українська/російська мови як іноземні;
  • українська мова для абітурієнтів;

У межах реалізації програми Європейського Союзу ERASMUS+ з академічної мобільності студентів і викладачів та можливості студентів нашої академії навчатися в університетах-партнерах кафедра пропонує мовні курси з польської мови.